การลงทะเบียน

พอดีว่าคำถามก่อนหน้าได้ข้อมูลไม่ครบเลยอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง
1. การเทียบวิชาครับ ต้องเป็นวิชาเดียวกันด้วยหรือไม่ (วิชาหลัก) หรือมีลิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

2. เห็นที่บอกไว้ว่า "มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิด โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ดังนั้นการจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนทุกชุดวิชาในทุกๆ ภาคการศึกษา จึงไม่สามารถทำได้ทุกชุดวิชา เนื่องจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ หรือผู้สอนมีจำนวนไม่พอ และอาจารย์หลายๆ ท่านอาจต้องสอนมากกว่า 1 ชุดวิชา จึงไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงได้ " อยากทราบว่าอาจารย์ทำหน้าที่อะไรสำหรับวิชา การเรียนแบบ ก1 ครับคาใจมาก เรียนมา ก1 ตลอดหลายปีไม่เคยเจอหน้าแต่เวลาจะลงทะเบียนกลายเป็นปัญหาแทน ความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้มันคนละเรื่องเลยครับ

3. อยากทราบว่าสอบซ่อมไม่ได้ไปสอบจะมีปัญหาอะไรไหม แล้วอยากทราบว่าไอ้กฏนี้ยังอยู่อีกเหรอ

ลงออนไลน์ตั้งแต่เข้าเรียนจนจะจบพอสอบซ่อมไม่ได้เลือกรูปแบบการสอบต้องไปสนาม รอบที่แล้วก็เจอแบบนี้ นึกว่าจะทบทวนกฏที่ตรกระเพี้ยนๆเปลี่ยนแปลงบ้างลองเอา "คอมมอนเซนซส์" คิดเอานะครับ ไม่ต้องไปถึงขั้น "คริติคัลทิงกิง" เพราะไม่น่าจะไหว

รอบนี้ไม่ขอเปลี่ยนขออะไรหรอก ขอต่อว่าและทักท้วงไม่ลงสอบครับ เดิมที่ก็ไม่เคยสอบตกเองด้วยเลยไม่ชิน พอดีว่าวิชามันมีให้ลงแค่นี้เทอมนี้ก็ไม่มีลงคิดว่าจะลงเพื่อซ่อมอยู่แล้ว แบบนี้คงไปลงเอาปีหน้าไม่เป็นไรเข้าใจว่าอาจารย์ไม่พอ เข้าใจครับว่า ก1 ต้องการอาจารย์ 🤣

หรือไม่อย่างนั้นผมจะต้องเอาวิชาอะไรมาสอบเทียบจะได้ไปลงมาปิดให้จบไม่ต้องมารอ ใช้ของ Coursera ได้ไหมเดี๋ยวยังไงก็ขอความชัดเจนด้วย ว่าวิชา 32455 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ถ้าจะใช้วิชาโอนเทียบใช้วิชาอื่นได้หรือไม่ หลักสูตรของที่ไหน มีเวลาเกือบปีครับ คงเหลือวิชานี้วิชาเดียวที่ดึงให้จมปลักกับระบบที่ไม่สมเหตุสมผล

เรียน   คุณฐิติเดช  

         1.การเทียบงานรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  จะต้องมีเนื้อหาสาระของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบงานรายวิชาจะต้องครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มสธ. ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของสาขาวิชาจะเป้นผู้พิจารณาเนื้อหาของชุดวิชานั้นๆ โดยตรง 

        2.ในภาคการศึกษาปกติ ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนจะมีแผนการศึกษาให้เลือกมากกว่า 1 แผนการศึกษา และชุดวิชาที่มีแผนการศึกษา ก2 หรือ ก3 และบางชุดวิชามีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอนเสริม และเข้ารับการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ ตามรุ่นต่างๆ หรือช่วงต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะมีอาจารย์สาขาเป็นผู้ดูแล หรือจัดให้มีการอบรมเข้มพิเศษเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถจะสำเร็จการศึกษาได้  ดังนั้นถึงจะมีการเรียนการสอนแบบ ก1 แต่มิใช่จะไม่ทำกิจกรรมอืนๆ 

        3.กรณีไม่ลงทะเบียนสอบซ่อม สามารถนำชุดวิชานั้นๆ ไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไปที่เปิดการสอน และหากชุดวิชานั้นๆ อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรกำหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน และสอบผ่านให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนดจึงจะสามารถขอสำเร็จการศึกษาได้

       ทั้งนี้หากมีข้อแนะนำหรือต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงในกิจกรรมใดๆ คุณสามารถเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงนาม เรียนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล หรืออธิการบดี ได้

       หรือหากมีข้อสงสัยในเนื้อหาสาระชุดวิชาที่เปิดการสอนในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชากำหนด สามารถสอบถามไปยังสาขาวิชาทีนักศึกษาเลือกศึกษาได้โดยตรงครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา