เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่เวลาทางมหาลัยจัดส่งเอกสารมาให้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

เรียน   คุณศศิธร

         สามารถแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจน ผ่านช่องทางนี้ได้ หรือแจ้งชื่อ - ชือสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งเปลี่ยนอยู่ หรือแนบแบบฟอร์ม มสธ.7 ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  นี้ ได้อีกช่องทางหนึ่งได้ครับ

         Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

    

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา