สอบถามสถานะการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

เนื่องจากผมได้ยื่นเอกสารการลาออกจากการเป็นนักศึกษาและทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารแล้วในวันที่ 11 มีนาคม 2567 อยากทราบว่า
1. ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วหรือไม่
2.ผลการลาออกจะมีผลเมื่อไหร่ครับ

เรียน   คุณอดิศักดิ์

         ได้อนุมัติลาออกจากการเป็นนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา