บัตรประจำตัวต่ออายุ

ส่งคำร้องขอบัตรประจำตัวใหม่แทนอันเดิมที่หมดอายุ ส่งไปตั้งแต่ตุลาคม 66 จนถึงปัจจุบัน 10 เมษายน 67 ยังไม่มีบัตรส่งมา ต้องดำเนินการอย่างไรต่อครับ

เรียน   คุณพลาเดช  

         ได้จัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อดำเนินการจัดส่งของบริษัทฯ แล้ว โดยมีเลขไปรษณีย์ RJ 497679964 TH นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา