บัตรนักศึกษาหมดอายุ

รหัสนักศึกษา 6190000072 บัตรนักศึกษาหมดอายุแล้ว แต่ตอนนี้รอรับปริญญาอยู่ค่ะ ต้องต่อบัตรนักศึกษาใหม่มั้ยค่ะ

เรียน   คุณลักษณ์ภรณ์

         กรณีของคุณไม่ต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ เนืองจากได้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้คุณสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับเดิมแสดงตัวตนพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา