ขอเปลี่ยนที่อยู่

ขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร แบบออนไลน์

เรียน   คุณขจรศักดิ์

         ณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ผ่านช่องทางนี้ได้ หรือแจ้งชื่อ - ชื่อสกุล  รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งขอเปลี่ยนที่อยู่ หรือแนบแบบฟอร์ม มสธ.7 ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  ช่องทางนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ

         Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา