การร้องขอลาออก

ผมส่งใบร้องขอลาออกไปแล้ว ส่งบัตรนักศึกษา กับ มสธ.20 แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆเลย ช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ

เรียน   คุณรัชศักดิ์

         ได้รับคำร้อง และอนุมัติลาออกจากเป็นนักศึกษาแล้ว และจะจัดส่งหนังสืออนุมัติลาออกจากการเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา