การโอนชุดวิชา

เราสามารถโอนชุดวิชาในเทอม 1 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์มาเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตได้ไหมครับ

เรียน   คุณกวินทร์  

         สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาจากหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี เข้าหลักสูตรปริญญาตรีได้ หากมีชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา