สอบ

สอบถามหน่อยคะ ตารางสอบออนไลน์ดูได้ทางไหนบ้างคะ และเลือกสนามสอบประมาณเดือนไหนคะ ขอบคุณค่ะล่วงหน้าที่ด้วยนะคะที่ช่วยตอบ

เรียน   คุณนูฮานีซัน

         การจัดสอบปลายภาค จะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งการสอบออนไลน์ และสอบ ณ สนามสอบ โดยจะประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ และสนามสอบรายบุคคล ผ่าน www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > นักศึกษาปริญญาตรี > การสอบ    ก่อนการสอบประมาณ 3 สัปดาห์

         สำหรับสนามสอบ มหาวิทยาลัยะจะจัดสอบตามรหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย

         เบื้องต้นตรวจสอบชุดวิชา และวัน เวลา สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2566 ได้จาก https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/regform  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา