การสมัครสอบ E-testing

สมัครสอบทางออนไลน์ วันที่ 14 พ.ค. และไปประสานที่จุดบริการของ มสธ. วันที่ 15 พ.ค. (ตอนไปอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ) จ่ายเงินค่าสมัครสอบ E-testing แล้ว เจ้าหน้าที่ มสธ.ดำเนินการให้ แต่วันนี้ได้รับข้อความทางเมลล์ว่า ยกเลิกการลงทะเบียน หมดเวลาชำระเงิน ค่ะ มีสลิปเป็นหลักฐานการโอนค่ะ (ชำระผ่านแอพธนาคารกรุงไทย)

เรียน   คุณสาริศา

         มหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อความใหม่ผ่าน E - mail ของคุณอีกครั้ง หากล่วงเลยระยะเวลา 48 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่ได้รับข้อความ รบกวนแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา