แจ้งย้ายสนามสอบ

ผมได้ยื่นแจ้งขอย้ายสนามสอบ จาก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก เป็น โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี และได้แนบเอกสาร ผ่าน Email : re.reoffice@stou.ac.th. เรียบร้อยแล้วครับ

เรียน   คุณชนาธิศ

        ได้รับคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบผ่าน E - mail แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ E - mail จะจัดส่งคำร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปให้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา