สมัครเข้าทดสอบภาษาอังกฤษยังไม่มีการตอบรับการจ่ายเง

ดิฉันลงทะเบียนเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ สอบในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลาสอบ 13-00-15.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ่ายเงินทางแอปกรุงไทย
โดยชื่อ น.ส.เพ็ญศรี แสงสุวรรณ เป็นผู้โอนแทน เมื่อวันที่ 21 พค.67 เวลา 07.49 น.

จึงอยากสอบถามว่า
1. ผู้อื่นเป็นผู้โอนจ่ายแทน สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่านักศึกษามีการจ่ายเงินแล้ว
2. เมื่อไหร่ทาง มสธ. จะแจ้งการรับเงินให้ นักศึกษาทราบ กรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ

จรรยา ยิ่งยงค์

เรียน   คุณจรรยา

          เบื้องต้นให้เข้าไปตรวจสอบที่ E - mail  ของคุณที่แจ้งไว้ในการสมัครสอบ STOU - EPT ซึ่งหากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความจากมหาวิทยาลัยซึ่งจะให้พิมพ์ใบ e - ticket ซึ่งจะมีชื่อ - ชื่อสกุล ของคุณปรากฎในใบ  e - ticket ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา