สอบถามเรื่องสถานภาพการเป็นนักศึกษาครับ

ผมชื่อ เมธา สิมมาสุด เลขประจำตัวนักศึกษา 5340045854 ขอสอบถามว่า ผมเคยสอบได้ ๓ ชุดวิชา และมีความต้องการสมัครเข้าเรียนอีกครั้งในสาขาวิชาเดิม จะต้องทำอย่างไรครับ

เรียน นักศึกษา
จากการตรวจสอบพบว่า คุณไม่ได้ลงทะเบียนหรือลาพักการศึกษาตั้งแต่ภาคที่ 1/54 ,2/54 ,1/55 ,2/55 ซึ่งขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาภาคดังกล่าวผ่านระบบ pay at post หรือเคาเตอร์ธนาคาร พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภาคละ 300 บาท ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการให้คุณต่อไป และคุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปได้คะ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการลาพักแล้วขอให้จัดส่งหลักฐานมาที่ FAX.02-9829606 พร้อมชี้แจงรายละเอียดด้วยนะคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา