เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ครับ

กระผมได้ยื่นทำการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆเลยโดยเฉพาะเอกสาร ขอลาพักการศึกษา ซึ่งกระผมก็ไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากติดราชการต่างประเทศด่วน ไม่ทราบว่า ณ ตอนนี้กระผมยังมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่หรือเปล่าครับ (กังวลใจมาก)แล้วกระผมต้องดำเนินการอย่างไรต่อดีครับ ขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

เรียน นักศึกษา 
    

         1.กรณีของคุณไม่ได้ลงทะเบียนหรือลาพักตั้งแต่ 1/55 - 2/55 จึงขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคที่ 2/2552 ผ่านระบบ pay at post  หรือเคาเตอร์ธนาคาร  พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภาคละ 300 บาท  ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการให้คุณต่อไป  และคุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2556ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556 คะ  

         2.จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสำนักทะเบียนได้จัดส่งเอกสารให้คุณที่ สถานีเรือธาตุพนม ม.4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  48110 คะ หากไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ขอให้แจ้งรายละเอียดอีกครั้งคะ

     


ธัญรัตน์ ศรีชนะ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ