ขอรับใบเสร็จ เพื่อนำไปเบิกค่าเล่าเรียน ด่วน

เนื่องจากข้าพเจ้า นางสาว ณัฐชญาภา อนันตชัยกุล ได้สมัครเรียนและลงทะเบียน ทางไปรษณีย์ จำนวน 4,600 บาท วิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เลขที่อ้างอิง 0000022254 และทางผู้ปกครอง ขอเอกสาร เพื่อจะนำไปเบิก ค่าเล่าเรียน เลขประจำตัว ปชช : 1103701820012 ดังนั้น ขอความกรุณา ตรวจสอบ และส่งเอกสารเกี่ยวกับการเบิกเงิน ค่าเล่าเรียน มีใบเสร็จรับเงิน ใบรับรอง อื่น ๆ ด่วนด้วยนะค่ะ โทร. 0806028462

เรียน นักศึกษา

      1.ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำใบเสร็จรับเงินภาคที่  2/56 ให้คุณ เมื่อเรียบร้อยจะเร่งจัดส่งให้ต่อไปคะ 
      2.หากนักศึกษาประสงค์ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา สามารถยื่นคำร้องได้ตามแบบฟอร์ม มสธ.30 พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท ส่งมายังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไปคะ ทั้งนี้คุณสามารถ download แบบฟอร์ม จากเว็บไซตมหาวิทยาลัย หรือ คลิ๊กได้ ที่นี้

ธัญรัตน์ ศรีชนะ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา