สอบถามการลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารและวัสดุการศึกษาค่ะ ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ เพราะตรวจสอบจากสถานะก็ไม่พบค่ะ

เรียน    คุณ Patcharin

สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  32207  32324  32447 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 พร้อมค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 2,100 บาทของคุณแล้วนะคะ แต่ยังไม่สามารถรับลงทะเบียนเรียนให้คุณได้ เนื่องจากเป็นปัญหาการลงทะเบียนเรียนโดยคุณชำระเงินขาด จำนวน 300 บาท (ไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา) กรณีของคุณขอให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 300 บาท โดยดำเนินการ ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน ในช่องวงเล็บที่ 2 ให้ใส่เลข 3 ( ชำระเพิ่มเติม ) ภาค/ปีการศึกษา ชุดวิชาใดบ้าง สั่งซื้อ และกรอกจำนวนเงินในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจำนวน 300 บาท รวมทั้งสิ้น 300 บาท และหากทางเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ หรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ขอรหัสตรวจสอบ ให้แจ้งว่าใส่ศูนย์ทั้งหมด 9 ตัว นะคะ ทั้งนี้หากคุณสามารถ download แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ Pay at Post หรือเคาน์เตอร์ธนาคารได้ ที่นี่ ค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ