ลาพักการศึกษา

ถ้าจะทำการลาพักการศึกษาทั้ง 4 ภาคเรียน จะต้องทำยังไงบ้างค่ะ ต้องลงทะเบียนใบละ 1 ภาคเรียนใช่รึป่าวค่ะ ภาคละ 300 บาทใช่มั้ย

เรียน   คุณอุษา

กรณีคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้
ที่นี่ ค่ะ ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้คุณกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ และกรณีที่คุณลาพักการศึกษา 4 ภาคการศึกษา คุณจะต้องดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน 4 ใบ และชำระค่าธรรมเนียมการลาพัก ภาคการศึกษาละ 300 บาทนะคะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา