มสธ.14

เนื่องจากดิฉันสอบผ่านตัวสุดท้ายของการศึกษาและได้ดำเนินการส่ง มสธ.10 ตั้งแต่วันที่ 13กันยายน ดิฉันจะได้รับ มสธ.13และ มสธ.14 ประมาณช่วงไหนค่ะ เนื่องจากต้องใช้เอกสารในการสมัครงานค่ะ

เรียน คุณ วรรณศิริ หุ่นวัน 5430094341

จากการตรวจสอบหนังสือรับรองครบโครงสร้างหลักสูตร มสธ.13 ของคุณอยู่ในขั้นตอนเสนอเซนต์เอกสารคะ คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ และเมื่อหลังจากสภามหาวิทยาลัยทำการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถดำเนินการออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา มสธ.14 ให้คุณได้ต่อไปคะ อย่างไรก็ตามคุณสามารถสอบถามผลการอนุมัติได้ประมาณเดือนพฤจิกายนอีกครั้งว่าสภาอนุมัติแล้วหรือไม่นะคะ

 

ณัฐกานต์ แรงสาริกรรม::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา