ใบตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษา/ข้อมูลการเรียน และใ

ได้รับแล้วทางไปรษณีย์ แต่ทำใบตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาและใบ มสธ.10 หาย ต้องดำเนินการอย่.....

 

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร จากที่อยู่เดิมเป็นท

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสาร
จากที่อย่เดิมเป็นที่อย่ใหม่ ดังนี้
นาย ธงไช.....

 

ขอค่าลงทะเบียนคืน

5870000980 ได้ลงทะเบียน71416ประสบการณ์วิชาชีพแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงอยากขอค่าลงทะเบียนคืน.....

 

การเปลี่ยนสาขาเรียน ยื่นเอกสารไปแล้วกี่เดือนจะทราบ

ย้ายสาขาเรียน ส่งเอกสารไปแล้วรอผลอนุมัติอยู่เลยไม่กล้าลงเรียนวิชาของสาขาใหม่ค่ะ

 

การเปลี่ยนคณะ ค่ะ

เนื่องจากได้ทำการยื่นเรื่องของการย้ายคณะไปค่ะ ไม่ทราบว่าเรื่องได้ส่งถึงทางมหาวิทยาลัยหรือย.....

 

วิชาเลือกเสรี

รบกวนสอบถามครับ ผมลงเรียนสาขา วิทยาการจัดการ ผมสามารถลงวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนครั้งแรก

ลงทะเบียนครั้งแรกไม่ซื้อหนังสือไม่ได้หรอคะ มีหนังสือจากพี่ชายอยู่แล้ว <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

การลงทะเบียน

ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2566 ไปแล้ว ผ่าแอปพลิเคชัน krungthai next แต่ระบบขึ้น..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนเรียน

อยากทราบผลการสอบ 1/66 ค่ะ
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

วันที่ และมติการอนุมัติจบ

อยากเรียนสอบถามเรื่องมติและวันที่ในการอนุมัติจบดูตรงไหนค่ะ เพราะต้องลงในใบต่อสัญญาการทำงาน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา