เงินที่ค้างอยู่ที่มหาวิทยาลัย

อยากทราบว่าตอนนี้มีเงินค้างอยู่ที่มหาวิทยาลัยเท่าไหร่คะ

 

ปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน

ผมสอบวิชา 54101 ไม่ผ่านในภาคเรียนที่ 1/65 และผมมีอีก 2 วิชาที่รอสอบในภาคเรียนที่ 2/65 ผมสา.....

 

ตรวจสอบการย้ายสาขา

ตรวจสอบการย้ายจากเศรษฐศาสตร์ไปวิทยาการคอมให้หน่อยค่ะ

 

สอบถามการโอนชุดวิชา

ขออนุญาตสอบถามการโอนชุดวิชาของนายประเสริฐ โวหาร สาขานิติศาสตร์ รหัสนักศึกษา 6540028987

 

ขอรายวิชาที่เปิดในลงทะเบียนภาคพิเศษด้วยค่ะ

การลงทะบียนภาคพิเศษมีวิชาอะไรบ้าง

 

เสนอรูปแบบบัตรนิสิตใหม่ค่ะ

เราอยากนำเสนอรูปแบบบัตรใหม่ค่ะ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและคนที่อยู่ต่างประเทศสามารถใช.....

 

การขอใบสัมฤทธิบัตรเพื่อสำเร็จการศึกษา

เนื่องจาก คาดว่าจะจบการศึกษาภายในเทอมนี้แล้วซึ่งเหลือ 2 วิชากับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยากทร.....

 

การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

เนื่องจาก ได้ลงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอมนี้ อยากทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการฝึกประส.....

 

ขอแจ้งความประสงค์เพื่อจะขอไปรับเอกสาร มสธ.14 และ ม

ขอแจ้งความประสงค์เพื่อจะขอไปรับเอกสาร มสธ.14 และมสธ.15 ด้วยตนเอง
โดยจะนำเอกสารการชำ.....

 

โครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์คะ ตอนสมัครเรียนมีการศึกษา64 โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาเป็นอีกแบบ แต่พอมาป.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ