ย้ายสนามสอบ

เนื่องด้วยวันที่ 26 มกราคม 63 เป็นการสอบภาค 1/2562 และดิฉันมีสอบชุดวิชา 32481 ซึ่งเป็นวิชา.....

 

ชำระเงินเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ตได้ไหมครับ กับ การ

ผมได้เข้าเว็บ stoureg.stou.ac.th มี เมนูให้เลือก ชำระเงินเพิ่มเติม กดเข้าไป ใส่ภาคปีการศึก.....

 

การลงทะเบียน 2562 เทอม 1 มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ชุดวิชา 41343 ได้เข้าโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 95 รหัสนักศึกษา 9585020200 แล้วจะต้องแจ้ง.....

 

บัครหมดอายุ

บัตรนักศึกษาหมดอายุวันที่ 31 ส.ค 2562 แต่ดิฉันได้ศึกษาครบทุกวิชาแล้วและขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล.....

 

เปลี่ยนที่อยู่ใหม่

เนื่องจากดิฉันเคยแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งเอกสารไปทางEmail แล้ว ดิฉันอยากทราบว่าทางมหาลัย..... <ตอบโดยเบญจารั...เมื่อ 24 ตุลาคม>

 

จ่ายเงินและลงทะเบียนแล้ว แต่มีหนังสือมาว่าให้ชำระเ

คือได้ทำการลงทะเบียนลาพักการศึกษาและลงทะเบียนเรียนไปพร้อมกัน
รหัส นักศึกษา 60300809.....

 

จ่ายเงินและลงทะเบียนแล้ว แต่มีหนังสือมาว่าให้ชำระเ

คือได้ทำการลงทะเบียนลาพักการศึกษาและลงทะเบียนเรียนไปพร้อมกัน
รหัส นักศึกษา 60300809.....

 

เอกสารถึงหรือยังคะ

รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่า ทางมหาลัยได้รับเอกสาร มสธ 10
ที่ส่งไปให้หรือยังคะ

 

ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2/2562วันไหนถึงวันไหนค่ะ

 

ขอเงินคืน

เนื่อด้วยดิฉันได้ทำการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยและมีวันสอบตรงกับอีกว.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ