การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมบูรณ์หรือยัง

ผมได้กรอก ที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับ อยากทราบว่าต้องไป ที่ไปร.....

 

สอบถามเรื่องการสอบซ่อม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กา

เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ การวัดและประเมินผลการศึกษาไว้ เมื่อวันท.....

 

การขอ Transcript

ที่ผมส่งใบคำร้อง มสธ.30/2 ไป พร้อม PAY AT POST จำนวนเงิน 100 บาท ไปช่วงปลายเดือนมกราคม 2.....

 

ลงทะเบียนล่าช้า

เนื่องจากลืมวันลงทะเบียนค่ะ สามารถลงทะเบียนย้อนหลังได้หรือไม่คะ

 

ตามเอกสารการเรียน

ตามเอกสารการเรียนการสอนค่ะว่าถึงไหนแล้ว

 

การลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียน 2/2562 ไม่ทันทำยังไงค่ะ

 

การลงทะเบียนเรียน

สอบถามหน่อยจ้าหนูลงทะเบียนเรียนไปตั้งแต่วันที่31มกราคม2563
เข้าไปเช็คในระบบแล้วทำไม.....

 

การโิอนชุดวิชา

การโอนผลการเรียนที่เราสอบผ่านมาสามารถดำเนินการได้ทุกภาคเรียนใช่ไหม หรือต้องเฉพาะภาคเรียนแ.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ