ลาพักการศึกษา

ลงทะเบียนลาพักการศึกษาภาค2/64ไปแล้ว ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับหรือยังครับ รหัสนักศึกษา 6140..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

มีหนังสือให้รักษาสถานภาพ

มีหนังสือให้รักษาสถานภาพนักศึกษา1/64ต้องทำอะไรมั๊ยเพราะว่าได้ลงทะเบียน1/64ครบ3ชุดวิชาแล้วค..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 มกราคม>

 

ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2564 ไม่ทันค่ะ

ลงทะเบียนเรียน 1/64 ไม่ทัน และไม่ทันชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษาค่ะ เพราะกว่าจะได้รับจดหมายก็เ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 มกราคม>

 

ใบคำร้องการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

เป็นนักศึกษา รุ่น 144 รหัสรุ่น 033 เนื่องจากลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2564 ไม่ทันจึงขอ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 มกราคม>

 

รักษาสภาพ

เทอม1/64 ไม่ได้ลงต้องทำอย่างไรคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 20 มกราคม>

 

ลาพักการศึกษา

1.ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน1/2564
2.จ่ายค่าลงทะเบียนสอบซ่อม2/2563ไปแล้วทางไปรษณีย์เข้าไปต..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 มกราคม>

 

ขอหยุดพักการเรียน

เรียน อาจารย์ มสธ.ที่เคารพ
เนื่องจากผมจะขอหยุดพักการเรียนไปสักระยะหนึ่ง จะต้องทำอ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 19 มกราคม>

 

การลาพักการศึกษา

ไม่ได้ลงทะเบียน ภาค 1/64 ค่ะ ทาง มสธ.มีหนังสือให้รักษาสภาพนักศึกษา 500 บาท ซึ่งเราสามารถลง..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มกราคม>

 

ลาพักการเรียน 2/64

ลาพักการเรียน2/64ต้องทำยังใงบ้างคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มกราคม>

 

ลาพักการเรียน 2/64

ลาพักการเรียน2/64ต้องทำยังใงบ้างคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา