สมัคร 1/64 ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

ผมนักศึกษารหัส 6430013703 พึ่งสมัครเรียนเทอม 1/64
ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา จะสามารถเข้า..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

แจ้งเปลที่อยู่ใหม่

ดิฉันได้จัดส่งข้อมูลที่อยู่ใหม่ในจัดส่งเอกสารต่างๆ ไปทาง E-mail แล้ว ไม่ทราบว่าได้รับหรือย..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 13 มกราคม>

 

ต่ออายุบัตรนักศึกษา

บัตรนักศึกษาจะหมดอายุแล้วจะต่อได้ยังไงคะหมดอายุ 31 พ.ค 65 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 มกราคม>

 

การต่อบัตรนักศึกษาหมดอายุ

สวัสดีคะ พอดีบัตรนักศึกษาหมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วจะสามารถสอบปลายภาคออนไลน์ในเด..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 04 มกราคม>

 

ยังไม่ได้บัตรนักศึกษาค่ะ

ขอทำบัตรนักศึกษา <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 ธันวาคม>

 

การชำระเงิน

การชำระ มสธ26นอกจากไปรษณีย์แล้วสามารถชำระได้ที่ไหนอีกบ้างคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 มกราคม>

 

บัตรประจำตัวนักศึกษาใกล้จะหมดอายุ

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากตอนนี้จบการศึกษา 1/2561เรียบร้อยแล้ว รอเข้าพิธ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 13 ธันวาคม>

 

ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

ผมยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 พฤศจิกายน>

 

หนังสือเรียนและบัตร นศ.

บัตรนักศึกษาจะได้รับเมื่อไหร่คะ/เป็นนักศึกษาเข้าใจหม่ปี2564 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 03 พฤศจิกายน>

 

ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา1/64

ได้รับการยืนยันเป็นนักศึกษา1/64แล้วแต่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาเลยคับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา