ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

สถานะภาพ

ขณะนี้สถานภาพของผมได้พ้นจากนักศึกษาหรือยังครับ ยื่นมสธ 20 ไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 15 กันยายน>

 

ตรวจสอบสถานะการลาออก

กระผมนายวัชเรนทร์ ฆารโสภณ
รหัสนักศึกษา 6290005682 ได้ส่งคำร้อง(มสธ.20)พร้อมบัตรนักศึ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 15 กันยายน>

 

สอบถามครับ จะลาออกจำเป็นต้องส่งใบคำร้องทางไปรษณีย์

เนื่องจากอยู่ในค่ายทหารไม่สามารถออกไปข้างนอกเพื่อหาร้านปริ้นเอกสารออกมาได้ มีทางอื่นที่ง่า..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 23 สิงหาคม>

 

สถานภาพ

ขณะนี้สถานภาพของผมได้พ้นจากนักศึกษาหรือยังครับ ยื่นมสธ 20 ไปแล้วเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเพื..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 กรกฎาคม>

 

สอบถามการลาออก และสมัครใหม่

เคยสมัครเรียนไปเมื่อ ปี2561 แต่ไม่ได้ไปสอบ และได้สมัครผ่านทางออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ชำ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มิถุนายน>

 

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตรวจสถานะตรงไหนคะ

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมานานสามารถตรวจสอบสถานะนักศึกษาได้ตรงไหนคะ และหากอยากเรียนต่อต้องทำอย่..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 25 พฤษภาคม>

 

พ้อนสภาพ

พ้นสภาพนักศึกษาและอยากกลับมาศึกษาใหม่ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

เอกสาร

ถ้าจะทำเรื่องลาออก แล้วสมัครใหม่ ยังสามารถโอนวิชาที่เคยเรียนได้มั้ยคับ
<ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 25 พฤษภาคม>

 

การอนุมัติการลาออก

อยากสอบถามว่าหลังจากยื่นเอกสารการลาออกทาง emailไปแล้ว ทาง มสธ.ได้อนุมัติรึยังคะ หากอนุมัติ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ