เปลี่ยนจากสอบออนไลน์ 1/64 เป็นสนามสอบได้มั้ยคะ

ตอนนี้เปลี่ยนจากสอบออนไลน์เป็นสนามสอบได้มั้ยคะ 1/64ค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

การสอบ​ออนไลน์​

ดิฉันเลือกสอบออนไลน์​แต่ว่าเช็ค​ในระบบกลับขึ้นว่าสอบสนามโรงเรียน​ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

 

กำหนดวันสอบของแต่ละวิชา

ผมหาตารางสอบของวิชาที่ลงทะเบียน ภาค ๑/๒๖๕๔ จำนวน ๒ ชุดวิชา ไม่พบ จะต้องหาอย่างไรครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

วันสอบและสถานที่สอบ

ภาค1 สมัครเรียนวิชา 96101, 96304, 10151
ไว้ และไม่ได้สมัครสอบออนไลน์ วันสอบเดิมเป็นว..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

ขอเปลี่ยนการสอบ ณ สนามสอบ เป็น สอบออนไลน์

ผมไม่ได้รับข่าวสารการลงทะเบียนประสงค์สอบออนไลน์ พอผมไปเช็คขึ้นเป็นสนามสอบ
ผมต้องการ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

สอบปลายภาค 1/2564

ไม่แน่ใจว่าได้แจ้งความประสงค์สอบออนไลน์หรือไม่ สามารถเช็คได้จากที่ไหนบ้างคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

การสอบ online

1. ถ้าได้เลือกสอบแบบ online ไปแล้ว(แผน ก 2) ครั้งที่ 1 สอบไปแล้ว( 16 มค 65) และจะสอบครั้งท..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

คนที่ไม่ได้สอบออนไลน์1/63สามารถลงสอบซ่ิมและไปสอบที

คนที่ไม่ได้สอบ1/63จากออนไลน์และสนามสอบสามารถลงสอบซ่อมไปสอบที่สนามสอบได้มั้ยครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

สอบ สนามสอบ 1/64

จะมีการเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์อีกไหมคะ เพราะว่าสนามสอบในจังหวัดเปลี่ยน
ในระบบเพิ่งแ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

การสอบออนไลน์

อยากทราบว่าจะเปลี่ยนการสอบจากสนามสอบเป็นออนไลน์ได้ไหมคะ พยายามหาแล้วว่าให้เลือกแบบการสอบ1/..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา