สอบถามผลการสอบ

เข้าไปดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในระบบ แต่ทำไมมีหลายวิชาที่ไม่แสดงผลการสอบในระบบคะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

สอบออนไลน์

หนูได้สอบออนไลน์ เมื่อวันที่30-31มกราคม แต่ไม่มีผลการสอบมากค่ะ แต่มีชื่อสอบสนามสอบ
ว..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 23 มีนาคม>

 

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่1ปี2563

สอบถามวันประกาศผลสอบภาคเรียนที่1ปี2563 วันที่เท่าไหร่ค่ะ
<ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 05 มีนาคม>

 

ผลสอบหนูเช็คไม่ได้ค่ะ

เชาส่งกันว่ารู้ผลแล้วกันหลายคนค่ะ รบกวนเช็คให้หนูค่ะทำไมหนูเช็คผลไม่ได้ค่ะกราบขอบคุณค่ะ

 

ผลสอบ

วิชาประสบการวิชาชีพสารสนเทศทำไมยังไม่ประกาศคับ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 24 ตุลาคม>

 

ผลสอบไม่ออก

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ วิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ยังไม่มีประกาศผลสอบภาคการศึกษา 2/256..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 24 ตุลาคม>

 

สอบถามเรื่องเกรด H* ในการสอบซ่อม 1/2562 ค่ะ

เนื่องจากการสอบซ่อมครั้งที่ 1/2562 นั้น เป็นการทำกิจกรรม 100% หากครั้งนี้ทำกิจกรรมได้คะแนน..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 28 เมษายน>

 

การสอบซ่อม1/62 รูปแบบใหม่

ผมลงวิชา กฎหมายพาณิชย์2 อยากทราบว่า เมื่อเราทำกิจกรรมส่งแล้ว จะประกาศผลสอบช่วงไหนครับ ขอบพ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 27 เมษายน>

 

ผลสอบรหัสวิชา 32342

รหัสวิชา 32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ ผลสอบออกเมื่อไหร่คะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 04 เมษายน>

 

สอบถามวันประกาศผลสอบอัตนัย​

ผลสอบออกวันไหนคะ? <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 28 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ