ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไร

สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่าถ้าไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องชำระเงินค่..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มกราคม>

 

สภาอนุมัติจบแล้วหรือยังรับ

รหัส 5915002496 ไม่ทราบว่าสภาอนุมัติจบหรือยังคนับรีปเอาวุฒิไปขอจบที่ ทบ เพื่อสอบเลื่อนฐานะ..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

ติดตาม มศธ.15

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าจะได้รับ มศธ.15 ประมาณเดือนไหนค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

ติดตาม มศธ.15

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าจะได้รับ มศธ.15 ประมาณเดือนไหนค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย ได้รับเงินค่าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วยังครับ และสอบถามการจัดทำใบร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 14 ตุลาคม>

 

สอบถามเรื่องการชำระเงินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาต

เนื่องจาก ดิฉันนางสาว สุดาทิพย์ บินทจร
เลขประจำตัวนักศึกษา 5810001478
ได้ชำระ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 05 ตุลาคม>

 

ยังขอจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้หรือไม่

ตอนนี้ยังสามารถจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้อยู่หรือไม่ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 ตุลาคม>

 

มสธ 16

ใบมสธ16 เราสามารถปริ้นจากในแบบฟอร์มไปจ่ายได้มั๊ยค่ะหรือต้องใช้ใบที่ทางมหาลัยส่งมาในการจ่า..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 ตุลาคม>

 

ยังสามารถจ่ายค่าขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต สมธ16. ได้หรือ

1. สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ไหมคะ

2.ขอทราบ รหัสวิชาเอก การจัดการการผล..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 กันยายน>

 

รบกวนสอบถามเรื่องการจ่ายเงิน มสธ.16 ว่าได้รับแล้วห

เนื่องจากกระผม รหัส 5950020734 ได้ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต มสธ.16 เรียบร้อยแล้ว
ไม่ท..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ