ยังไม่ได้รับ มสธ.13 หลังจากส่งมสธ.10 ไป 1 เดือนแล้

กระผมได้ส่งมสธ.10 ไปเมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 วันนี้ 2 ธค.64แล้ว ผ่านมาหนึ่งเดือนเต็ม ยังไม่ได..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 22 ธันวาคม>

 

การยื่นแบบ มสธ.10

สอบถามครับ ผมได้ส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10) ไปประมาณ ปลายเดือนมีนาคม ตอนนี้ผมสอบภ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 ธันวาคม>

 

สอบถามเอกสาร

อ้างถึงคำตอบจากกระทู้นี้นะครับ เพราะกระทู้ล่าสุดที่ถามยังไม่ได้คำตอบครับ

เรีย..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

มสธ 13

มสธ 13 ส่งมาให้หรือยังคะ และถ้าส่ง มสธ 13 มาให้แล้ว นักศึกษาสามารถเช็คได้อย่างไรคะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 05 ธันวาคม>

 

การขอเอกสาร แบบรายงานผลการศึกษา

ส่งมสธ.10 และรอสภามหาวิทยาลัยอนมุติจบการศึกษา หากต้องการใช้เอกสาร แบบรายงานผลการศึกษา เพื..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 01 ธันวาคม>

 

ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน

ผมได้ยื่นเรื่องขอเอกสารเมื่อ 10 ก.ย. 64 คือ 1.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2.ใบรายงานผลการ..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

ติดตาม มศธ.15

ต้องการใช้ (มศธ.15)ด่วนไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้รับค่ะ จ่ายมศธ.16เรียบร้อยแล้วค่ะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

หนังสือรับรองหน่วยกิต

ได้จัดส่งหนังสือขอใบรับรองหน่วยกิตและคำอธิบายรายวิชาไม่ทราบทาง มสธ. ได้รับเอกสารยังคะ และด..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 22 ธันวาคม>

 

สอบถาม มสธ.14 15 16 ค่ะ

ตอนนี้อยากทราบว่ามสธ.หนูถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ รอนานแล้วค่ะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 25 ตุลาคม>

 

สอบถามผลสำเร็จการศึกษา

ผมได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และได้รับใบเสร็จจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบราย..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 08 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา