ขอใบอนุปริญญาสาขามนุษย์ศาสตร์ เอกพัฒนาการฒ์เด็กและ

กรณีนักศึกษายังไม่จบหลักสูตร แต่สอบผ่านแล้วมากกว่า80%
และไม่ได้ศึกษาต่อและยื่นผ่อนผั..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 สิงหาคม>

 

การขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่าน

ผมจะขอหนังสือรับรองผลการศึกษาเฉพา่ะชุดวิชาที่สอบผ่านมาแล้วเพื่อทำการไปเทียบโอนชุดวิชาในการ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มิถุนายน>

 

การขอใบรับรองวุฒิ ปวส.

รบกวนขอสอบถามค่ะ ถ้าเหลือ 2ชุดวิชา จาก 24 ชุดวิชา สามารถขอวุฒ ปวส. มาก่อนได้ใหมค่ะ สามารถอ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 27 พฤศจิกายน>

 

การขออนุปริญญา

ถ้าหากว่าจะขออนุปริญญาในเอกที่ไม่มีอนุปริญญาต้องดำเนินการอย่างไร
รหัสนักศึกษา6050015..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ยกเลิกกการขออนุปริญญาครับ

สอบถามทางสาทนายความเเล้วครับวุฒิอนุปริญญาเมสธ.ไม่สามารถสมัครสอบสภาทนายครับ..กระผมจึงไม่ประ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ขอวุฒิอนุปริญญา

สวัสดีคะ คือหนูอยากทราบว่า สาขาที่หนูเรียนอยุ่ สามารถขอวุฒิอนุปริญญาได้ไหมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 พฤษภาคม>

 

การขอมสธ13

รหัส5520041335 จตุพล. บุญนวน
ได้ส่งเรื่องไปขอมสธ13 ไว้ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วเมื่อไหร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ