ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

กรอกรายละเอียดการขอรักษาสถานภาพนักศึกศาแล้วค่ะ แต่สามารถส่งทางเมล์ได้ไหมคะ ที่ไม่ใช่ส่งไปร..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 19 เมษายน>

 

ลงทะเบียนสอบซ่อม

ดิฉันได้ขำระเงินไป 500.- บาท
เพื่อประสงค์จะชำระค่ารักษาสภาพคะ เพราะได้สอบทั้ง3 ชุดวิ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

มสธ.32

กรอกรายละเอียดในมสธ.32แล้วต้องชำระเงินทางใหนอย่างไรบ้าง <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

มสธ.32

ได้รับใบ มสธ.32 ต้องทำอย่างไรบ้างคับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 กันยายน>

 

ต้องการขอลากพักการศึกษาและรักษาสถานภาพการศึกษา

1.ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
2.ต้องดาวน์โหลดเอกสารคำขอที่ไหน
3.สามารถดำเนินการได..... <ตอบโดยณัฐกานต...เมื่อ 09 กุมภาพันธ์>

 

รักษาสภาพนักศึกษาได้ไหม

ผมลงสอบซ่อมเทอม1ปี60
แล้วจะรักษาสภาพนักศึกษาเทอม2ปี60ได้ไหมคับ <ตอบโดยศิรินัน...เมื่อ 29 มีนาคม>

 

ลาพักการศึกษา

ถ้าจะทำการลาพักการศึกษาทั้ง 4 ภาคเรียน จะต้องทำยังไงบ้างค่ะ ต้องลงทะเบียนใบละ 1 ภาคเรียนใช..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 02 พฤษภาคม>

 

เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ครับ

กระผมได้ยื่นทำการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆเลยโดยเฉพาะเอกสาร ขอลาพั..... <ตอบโดยธัญรัตน...เมื่อ 29 มีนาคม>

 

สอบถามเรื่องสถานภาพการเป็นนักศึกษาครับ

ผมชื่อ เมธา สิมมาสุด เลขประจำตัวนักศึกษา 5340045854 ขอสอบถามว่า ผมเคยสอบได้ ๓ ชุดวิชา แ..... <ตอบโดยธัญรัตน...เมื่อ 29 มีนาคม>

 

การลาพักการศึกษา

ดิฉันมีปัญหาอยากทราบว่าถ้าจะลาพักการศึกษาต้องทำอย่างไรคะเพราิะดิฉันลงทะเบียนเรียนเทอมแรกมี..... <ตอบโดยกนิษฐา ...เมื่อ 22 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ