อยากทราบรหัสชุดวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

เป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ จึงอยากทราบรหัสเพื่อใช้ในกา..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 มกราคม>

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการป

อยากทราบรหัสชุดวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 มกราคม>

 

ครบ 10 ปี แต่ยังไม่จบ

การเรียน มสธ.จะครบ10 ปีแล้ว แต่ยังสอบผ่านไม่หมดต้องทำยังไงได้ครับ รหัสนักศึกษา 5430044577 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 10 มกราคม>

 

สอบถามรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้คณะนิติศาสตร์

สอบถามรายวิชาที่ สามารถลงทะเบียนได้ใน ภาคการศึกษา 2/64 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 06 มกราคม>

 

สอบถามรหัส

ขอทราบรหัสวิชาเอกค่ะ รหัส 5430042555 สาขาศิลปศาตร์
วิทยสการการ เอก บริหารงานทั่วไป <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 14 ธันวาคม>

 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษายึดตามในเว็บไซต์หรือในแอป Stousisa คะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 17 ธันวาคม>

 

อยากทราบประเภทโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษาค่ะ

อยากทราบโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องศึกษาค่ะ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าวุฒิที่ใช้ในการสมัครนั้นนับเป..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 03 ธันวาคม>

 

ถ้าเรียนไม่จบตามหลักสูตรวิชาทำอย่างไร

ถ้าเรียนไม่จบตามหลักสูตรวิชาทำอย่างไร <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 กันยายน>

 

การลงทะเบียน

ตามหลักสูตร ที่สมัครเรียน ไม่เกิน 7 ปี บัตร นักศึกษา 5730027165 บัตร นักศึกษาหมดอายุ พ.ย..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 31 สิงหาคม>

 

การลงทะเบียนวิชา

1).ผมได้ลงทะเบียน ไป แต่เป็นลงทะเบียน ชึ่งระบุในคู่มือ เป็นลงทะเบียน ของเทอมปลาย จะเป็นอะ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ