การฝึกปฏิบัติ

ไม่ทราบว่า วิชา 93455 ปีการศึกาา 1/2564 จะต้องฝึกปฏิบัติ เมื่อไหร่ครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 ตุลาคม>

 

เอกสารถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับ

ดิฉันส่งเอกสาร ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ไปยังมหาลัย เอกสารถูกตีกลับ เนื่องจากมหาลัยปิดไม่ม..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 27 สิงหาคม>

 

ยังไม่ได้รับแจ้งกลุ่มฝึกปฎิบัติ วิชา 54125

ผมยังไม่ได้ใบแจ้งว่าตัวผมอยู่ไหนของการเข้าฝึกปฎิบัติ วิชา 54125 เลยครับ ผมสามารถติดต่อเพื..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 12 กรกฎาคม>

 

ติดตามเอกสาร

ปัจจุบันยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งรายละเอียดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

การฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืชออนไลน์

อยากทราบว่าการฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืชออนไลน์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-25 ก.ค.64 นั้น จ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติ วิชา 54125

อยากสอบถามถึงกำหนดการการฝึกปฏิบัติ ในวิชา 54125 ภาคเรียนที่ 2/2563 ค่ะ ไม่ทราบว่าจะเริ่มเม..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 27 มีนาคม>

 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาคเรียนที่ 2/2563

สวัสดีค่ะ ในปีการศึกษา 2/2563 ดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์แ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 26 มีนาคม>

 

สอบถามกำหนดการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 54125

ขอสอบถามกำหนดการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหก..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มีนาคม>

 

วิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

วิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ต้องเตรียมตัวและทำเรื่องอะไรยังไงบ้างคะ? มีแบบออนไลน์ไหมคะ? <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 09 มีนาคม>

 

ฝึกงาน

ถ้าต้องการฝึกงานเองต้องทำยังไงบ้างคะ ขอให้ทางมสธ.ออกใบรับรองเพื่อไปยื่นกับบริษัทที่ฝึกงานไ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 17 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ