การส่งกิจกรรมทดแทนประสบการณ์วิชาชีพ

ตอนนี้ เกรดของเทอม ซ่อม 1/2563 ออกครบแล้วค่ะ ได้ลงทะเบียน วิชา 41444
ในเทอม 1/2564 ส..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 23 ธันวาคม>

 

ขอทราบผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เนื่องจากผลการสอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจไม่ผ่าน ผมอยากทราบว่าไม่ผ่านในส่วนกิจ..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

กิจกรรมทดแทน ประสบการณ์วิชาชีพ

ผมได้ส่งกิจกรรมทดแทนการอบรมประสบวิชาชีพนิติศาสตร์ 41444 ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม โดย EMS ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 02 กันยายน>

 

สอบถามชุดวิชาคะ

ชุดวิชา21426ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นหนังสือส่งมาให้หรือให้ทำรายงานส่งคะอย..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 กันยายน>

 

สอบถามชุดวิชาคะ

ชุดวิชา21426ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นหนังสือส่งมาให้หรือให้ทำรายงานส่งคะอย..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 กันยายน>

 

กิจกรรมทดแทนวิชาประสบการวิชาชีพ

นักศึกษาได้ส่งกิจกรรมวิชาชีพไปตั้งแต่วันที่​ 20​ กิจกรรมถึงวันที่​ 26​ แต่สถานะยังขึ้นว่าไ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 08 กันยายน>

 

กิจกรรมชุดวิชาประสบการณ์อาหารวิชาชีพ

อยากทราบว่า ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ ที่ส่งไปทางไปรษณ์ ได้รับเอ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 30 สิงหาคม>

 

สอบซ่อมสามารถทำกิจกรรม32483ส่งได้หรือไม่

เนื่องจากทาง มหาลัยฯ ให้ทำแบบกิจกรรม ชุดวิชา32483 แทนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ แต่ข้าพเจ้าไ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

ส่งเอกสารกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ

ได้ส่งเอกสารประสบการณ์วิชาชีพไปแล้วจะตรวจสอบได้รับหรือไม่อย่างไรครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 26 สิงหาคม>

 

สอบถามเอกสารรายงานที่จัดส่งไปฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

รบกวนสอบถามเอกสารรายงานที่จัดส่งไปฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (แทนการอบรมฯ)ทางมหาลัยสุโขทัยได้รั..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 06 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ