อบรม​ประสบการณ์​วิชาชีพ​

อบรม​ประสบการณ์​วิชาชีพ​ ซ่อม1/2565 เมื่อไหร่คะ? วิชาประสบการณ์​วิชาชีพ​การ​จัดการ​ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

ฝึกประสบการณ์

ฝววึกประสบการณ์ 2/2565 วันที่เท่าไหร่คะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 มีนาคม>

 

ขอลบคำถามที่ตั้งไว้

ดิฉันตั้งคำถามไว้ แต่ตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้ว จึงต้องการลบคำถามออก ด้วยจากขอเลื่อนอบรมปสกวิชา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

จองห้องพักแบบเหมาจ่าย

อยากทราบรายละเอียดในการจองห้องพัก แบบเหมาจ่ายเพราะมีผู้ติดตามไปด้วย 1 คน เนื่องจากวันที่ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

ขอเลื่อนประสบการณ์วิชาชีพ

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวภาสินี เหมาะเถาะ สาขาการศึกษาปฐมวัย ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันสามารถขอเลื..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มีนาคม>

 

ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เข้าสอบ ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่ไม่ได้ส่งกิจกรรม ผลการสอบเป็นN โทรสอบถามอาจ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 มีนาคม>

 

วิชาฝึกประสบการณ์

1. ถ้าลงทะเบียนสอบวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำเป็นต้องอบรมเข้มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 มีนาคม>

 

อบรมประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อบรมประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อไหร่ค่ะ วันนี้เท่าไหร่ เดือนไหนค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กุมภาพันธ์>

 

วันอบรมประสบการณ์วิชาชีพ 2/2565

สอบถามค่ะ
ทางมหาวิทยาลัยมีการแจ้งวันที่จะเข้าอบรมวิชา “ประสบการณ์วิชาชีพ” ของสาขาวิช..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กุมภาพันธ์>

 

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

จะตรวจสอบวันเข้ารับการอบรม ชุดวิชา 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ได้จากไหนครับ จะได้เตร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา