การฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

ตอนนี้การฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพยังให้ทำกิจกรรมทดแทนหรือว่าต้องเข้าอบรมค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 สิงหาคม>

 

ประสบการณ์วิชาชีพ เทอม1/65

สอบถามค่ะ รายวิชา33401 ประสบการณ์วิชาชีพต้องไปอมรมที่มหาวิทยาลัยรึเปล่าคะ หรือทำกิจกรรมทดแ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 สิงหาคม>

 

การอบรมวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1/65

ไม่ทราบตอนนี้กลับมาจัดอบรมแบบอบรมจริงเดิม หรือจัดเป็นรูปแบบให้ทำรายงานส่ง หรือ จะเปลี่ยนไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 กรกฎาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 12409
พร้อมกับเอกสารประเมินแบบสอบถาม..แต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

ส่งกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ

ส่งเอกสารไปทางขนส่ง kerry ได้ไหมครับ พอดีส่งไปแล้วเพิ่งเห็นว่าให้ส่งทาง ปณ.ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

สอบถามสถานะการส่งกิจกรรมทดแทน21426

ส่งเอกสารไปแล้วเป็นกิจกรรมทดแทน ไม่ทราบว่าเช็คสถานะว่าเอกสารส่งถึงแล้วหรือไม่ ได้ทางไหนคะ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 มิถุนายน>

 

การลงทะเบียน

ได้ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในภาคการศึกษา 2/2564ไปแต่พอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 มิถุนายน>

 

กิจกรรมทดแทนประสบการณ์วิชาชีพ

ทาง มสธ ได้รับกิจกรรมทดแทนประสบการณ์วิชาชีพยังครับ ในระบบยังขึ้นว่าไม่ได้รับ แต่ผมเช็คเลขE..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 พฤษภาคม>

 

เหลือวิชาที่รอลงทะเบียนเรียนใหม่(ไม่ได้สอบซ่อม 1/6

1. แบบนี้จะอนุญาตให้เข้าเรียนวิชา 14423 ประสบการณ์วิชาชีพไหมคะ? เพราะจะเหลือค้าง 3 วิชาพอด..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 พฤษภาคม>

 

ประสบการณ์วิชาชีพ

รบกวนสอบถามค่ะ ประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 2/2564 มีสอบอย่างเดียว หรือมีฝึกอบรม หรือมีให้ทำรายง..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ