การลงทะเบียนภาค 2/2564

ตอนนี้ผมได้ลงทะเบียน เรียน 2 วิชาสุดท้ายตามหลักสูตร ไปแล้วรอสอบในภาค 1/2564 อยากทราบว่าผมต..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 27 ธันวาคม>

 

สอบ

ตอนนี้ดิฉันต้องลงทะเบียน เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและค่ะค่าบำรุงใหมค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 พฤศจิกายน>

 

ลงทะเบียนเรียนไม่ทัน

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 1/2564 จะมีผลอย่างไรกับสถานภาพการเป็นนักศึกษา และมีทางแก้ไขอย..... <ตอบโดยณัฐิตา ...เมื่อ 14 พฤศจิกายน>

 

สามารถลงทะเบียนล่าข้า 1/64 ได้ไหมครับ

ผมไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาค 1/64 ไว้ เนื่องจากรอผลสอบ 2/63
และสอบไม่ผ่านครับ จึงขอสอบถ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 ตุลาคม>

 

สอบออนไลด์

ถ้าดิฉันสอบครบแล้ว 2/63ไม่ต้องลง 1/64 ได้ใหมค่ะ. <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 29 สิงหาคม>

 

สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเทอมสุดท้าย

ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาแล้วเทอม 2/63 เหลือแค่รอสอบ ไม่ทราบว่าจะต้องรักษาสถานภาพในเทอม 1/64 ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 04 สิงหาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน เฉพาะเทอม 2/64 ได้ไหม

คือว่าจะลงทะเบียนเรียน ปี 64 ครับ
แต่ว่าวิชาทีเหลืออยู่เรียนครบหมดแล้วแต่ว่าจะลงเผื่..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 กรกฎาคม>

 

การรักษาสภาพนักศึกษา

ขอสอบถามคะ..ดิฉันได้ลงชุดวิชาสุดท้ายในปี2/63 แล้วรอสอบ28-29สค.นี้..ไม่ทราบว่าจะต้องลงรักษา..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 06 กรกฎาคม>

 

การรักษาสถานภาพนักศึกษา

ดิฉันรอสอบ1/63แต่ยังไม่ได้สอบและไม่ได้ลงรักษาสถานภาพนักศึกษา2/63แบบนี้ต้องทำยังงัยคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 06 กรกฎาคม>

 

ลงทะเบียน2/64

สวัสดีค่ะ.. ดิฉันได้ลงเรียนภาค2/63 สามชุดวิชาสุดท้ายของการศึกษา แล้วจะมีการสอบในวันที่28-2..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ