วิชาเลือกเสรี

เลือกวิชา32304เป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 มกราคม>

 

การลงทะเบียนเรียน วิชาเสรี

วิชา 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ใช่วิชาเสรีมั้ยครับ และถ้าอยากรู้ว่าวิชาเสรีมีวิช..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 12 มกราคม>

 

รหัส 62 ต้องการเลือกลงทะเบียน วิชาเสรี

สามารถเลือกวิชาเสรี ของทุกชุดหลักสูตร หรือ เลือกได้เฉพาะ หน้า 256-261 ที่เป็นหลักสูตรบัญชี..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 14 กันยายน>

 

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกเสรี
- มีครูสอนไหม? หรือต้องอ่านหนังสือเอาเองคะ
- เลือกเรียนตอนไหนก็..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 09 กันยายน>

 

เลือกวิชาเลือกเสรี

วิชา10103ทักษะชีวิตลงเป็นวิชาเลือกเสรีได้ไหมคะเรียนเอกการตลาดค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 กันยายน>

 

เลือกวิชสเสรี

วิชา10103ทักษะชีวิตลงเป็นวิชาเลือกเสรีได้ไหมคะเรียนเอกการตลาดค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 กันยายน>

 

ลงทะเบียนวิชาผิด

พอดีหนูลงชุดวิชาผิดค่ะลงทักษะชีวิตซ้ำค่ะหนูสามารถเอาวิชา10103ทักษะชีวิตมาเป็นวิชาเลือกเสรี..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 กันยายน>

 

รายวิขาเลือกเสร๊

ขอทราบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนที่เป็นรายวิชาเลือกเสรีด้วยครับ
<ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 02 กันยายน>

 

ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงวิชาเลือกเสรีค่ะ

ขอรบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันเรียนเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทอม 1/64 มีวิชาเลือกเสรี อยากถามว่าดิฉั..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 31 สิงหาคม>

 

ลงทะเบียนสอบสอบ ปี1/2564

การเลือกชุดวิชาเสรีต้องเลือกจากตรงไหนคะ สามารถเอาชุดวิชาที่เคยลงผ่านแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในโ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 31 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา