สอบatou-etesting

จะมีการจัดสอบstou-etestingที่ศูนย์อุดรมั้ยครับ30ม.ค.65ครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 13 มกราคม>

 

สอบออนไลน์

ลงทะเบียนสอบออนไลน์ สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้อีกวันไหนค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 มกราคม>

 

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบ

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
1.สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เราต้องสอบตามรุ่นที่กำหนดให้(หรือสามาร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 10 มกราคม>

 

ุถ้าผมได้สอบ,ภาษา อังกฤษ stouไปแล้ว 1คร้งแล้วได้คะ

ถ้าผมได้สอบภาษาอังกฤษ stou แล้วได้คะแนนยังไม่ถึง 50 คะแนน จะต้องสอบให้ผ่านกาอนหรือไม่ครับ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 มกราคม>

 

การทดสอบ stou-ept

สามารถลงทะเบียนสอบออนไลน์ได้ไหมคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 ธันวาคม>

 

สอบถามหน่อยครับ สอบ stou-ept online

เรียน มสธ ป.ตรี เรียนครบทุกวิชา ตอนนี้บังคับต้องผ่านสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 24 มกราคม>

 

ผลสอบ

เนื่องด้วยเมื่อวันดินฉันได้ทำการสอบออนไลน์ (STOU-EPT) ไปเมื่อวันที่ 10/10/64 และมีจดหมายแจ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 13 ธันวาคม>

 

ยื่นSTOU-EPT(E-testing)ก่อนจบ

ฉันได้ดำเนินการสอบ stou-ept กับทางมสธ. เมื่อวันที่ 10/10/2564 ผลออกมาว่าผ่าน มีผลขึ้นมาในร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 ธันวาคม>

 

คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELST ไปเพื่อแทนการเข้าทดสอบ STOU-EPT ซึ่งสำนั..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 24 พฤศจิกายน>

 

รหัส6110026207

การสอบ stou ept ของนศ.รหัส 6110026207 ผลสอบภาค1/2563 ออกแล้ว แต่ทำไมถึงลงสอบออนไลน์ไม่ได้ค..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 ธันวาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ