ภาคพิเศษ/2564

เปิดให้เลือกให้ลง สอบออนไลน์ วันที่เท่าไหร่ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 สิงหาคม>

 

เลือกรูปแบบการสอบภาคพิเศษ64

เลือกรูปแบบการสอบเป็นออนไลน์ในภาคพิเศษ64ท่งช่องทางไหนและววันที่เท่าไรคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 สิงหาคม>

 

การเลือกรูปแบบการสอบ แบบออนไลน์ ภาคพิเศษ 2564

ลงทะเบียน ภาคพิเศษ 2564 อยากทราบว่าเปิดให้เลือกสอบออนไลน์หรือไม่ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 สิงหาคม>

 

แจ้งความประสงค์สอบออนไลน์ 1/65

อยากทราบว่า สามารถแจ้งความประสงค์สอบออนไลน์ของภาคที่ 1/65 ได้ช่วงระยะเวลาไหนค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 สิงหาคม>

 

แจ้งความประสงค์การสอบออนไลน์ 1/65

ต้องการแจ้งความประสงค์การสอบออนไลน์ เทอม1/65 ค่ะ แจ้งได้ตรงไหนค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 สิงหาคม>

 

พลาดการสอบเพราะไม่ได้แจ้งประสงค์ขอสอบออนไลน์

ผมไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอสอบออนไลน์ และผมไม่ได้สอบ ผมสามารถขอสอบซ่อมทางออนไลน์ได้มั้ย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 สิงหาคม>

 

แจ้งลงสอบ Online

1.ผมลงทะเบียนภาคพิเศษ 3/64 วิชากฎหมายระหว่างประเทศไว้ ขอสอบถามว่าจะมีการเปิดให้เลือกสอบ On..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 สิงหาคม>

 

การสอบออนไลน์

ยืนยันตัวตนในการสอบออนไลน์วันนี้ทำยังไงคะ ยังยืนยันไม่ได้เลยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 กรกฎาคม>

 

การสอบออนไลน์

ยืนยันตัวตนในการสอบออนไลน์วันนี้ทำยังไงคะ ยังยืนยันไม่ได้เลยคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 กรกฎาคม>

 

เข้าห้องสอบ

ยังไม่เปิด onlineหรือครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 กรกฎาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ