อยากเปลี่ยนรูปแบบการสอบ

สวัสดีค่ะ
ตอนที่มีข้อความแจ้งเตือนให้เลือกรูปแบบการสอบ เราพลาดข้อความนี้ไปทำให้ไม่ได..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 เมษายน>

 

เลือกรูปแบบการสอบไม่ทัน

เลือกรูปแบบการสอบซ่อม 1/2566 ไม่ทัน สามารถเปลี่ยนไปสอบออนไลน์แทนได้ไหมครับ เนื่องจากไม่สะด..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 เมษายน>

 

ขอสอบออนไลน์ซ่อม 1/2566

ข้าพนางสาว ดนยา สร้อยทอง
รหัสนักศึกษา 6440026562
มีความประสงค์ขอสอบซ่อมออนไลน์..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

 

คำร้องขอสอบออนไลน์

ข้าพเจ้านางสาว ดนยา สร้อยทอง
รหัสนักศึกษา 6440026562
มีความประสงค์ขอสอบออนไลน์..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

 

เลือกรูปแบบการสอบซ่อม 1/2566

ทางมหาวิทยาลัยให้ชำระเงินการสอบซ่อม 1/2566 วันสุดท้ายคือวันที่ 27 มีนาคม ดิฉันชำระวันที่ 2..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 มีนาคม>

 

เลือกรูปแบบสอบ

สอบถามลิงค์เลือกรูปแบบสอบค่ะ สามารถเลือกได้ที่ไหน เมื่อไหร่คะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 มีนาคม>

 

ชำระเงินแล้วเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ไม่ได้ครับ 933

ลงทะเบียนสอบซ่อมไปแล้วเลือกสอบออนไลน์ไม่ได้ ไม่พบข้อมูลทำอย่างไรครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

เลือกรูปแบบการสอบซ่อม(สอบออนไลน์ )ไม่ได้กดยืนยันตั

เข้าไปเลือกรูปแบบการสอบซ่อม1/66..แล้วลืมกดยืนยันตัวตน ..และไปกดเลือกสอบแบบออนไลน์ และกดบัน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 มีนาคม>

 

เลือกสนามสอบสัมฤทธิบัตร รุ่น 125(662) ได้เมื่อไหร่

เลือกสนามสอบสัมฤทธิบัตร รุ่น 125 (662) ได้เมื่อไหร่ที่ไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 มีนาคม>

 

เปลี่ยนสนามสอบเป็นการสอบออนไลน์ของภาคการศึกษา2/256

กระผมนักศึกษาทรงยศ พิมศร
รหัส5696018166ต้องการเปลี่ยนสนามสอบ...เป็นการสอบออนไลน์

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา