เพิ่มชุดวิชา

ปี2/64สามารถลงวิชาเพิ่มได้เมื่อไหร่คะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 19 มกราคม>

 

สอบถามเรื่องการเพิ่มชุดวิชา

อยากสอบถามว่า ได้ลงทะเบียนเรียน 1/2564 ไว้ค่ะ
หากจะเพิ่มชุดวิชาอีกได้มั้ยค่ะ
..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 ธันวาคม>

 

ลงทะเบียนเพิ่ม

สวัสดีค่ะ ขอแจ้งการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 1/64 จำนวน 1 วิชาค่ะ
น.ส.ภัณฑิรา นาคทอง รห..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 24 ธันวาคม>

 

ขอเพิ่มและถอนชุดวิชา ที่ลงทะเบียนผิดไป ปีการศึกษา

ดิฉัน นางสาวมณีกานต์ เผือกขจี รหัสนักศึกษา 6110023782 รบกวนขอสอบถามว่าได้ส่ง Email ไปที่ i..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 ธันวาคม>

 

ใบคำร้องทั่วไป

จะส่งใบคำร้องทั่วไป(มสธ.11)เพื่อถอดถอนชุดวิชา ต้องส่งไปตามที่อยู่ไหนคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 17 ธันวาคม>

 

ขอเพิ่มและถอนชุดวิชา ที่ลงทะเบียนผิดไป ปีการศึกษา

เนื่องด้วย ดิฉัน น.ส.มณีกานต์ เผือกขจี รหัสนักศึกษา 6110023782 ได้ลงทะเบียนชุดวิชาผิดไป 2 ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 ธันวาคม>

 

เพิ่อและถอนชุดวิชา

ตอนนี้ลงวิชาผิดครับ อยากถอนชุดวิชา 41214 และเพิ่มวิชา 41211แทนไม่ทราบว่าจะทันอยู่ไหมครับ <..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 02 ธันวาคม>

 

ถอนชุดวิชา

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววัชราภรณ์ คงมี รหัส 5910036697
จะขอถอนชุดวิชา 14421 การเขียนภาษ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

การถอนชุดวิชา

ผมลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา 11006 ในภาคการศึกษาต้น 64 ไว้ ปัจจุบันผลการศึกษาสัมฤทธิบัตร 1..... <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 25 พฤศจิกายน>

 

ขอถอนชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ และขอเพิ่มช

แจ้งขอถอนวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากผลสอบแจ้งมาว่า ผ่านแล้ว และขอลงทะเบียนวิชา..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 13 ธันวาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ