ขอย้ายสาขาวิชา/ขอเปลี่ยนวิชาเอก

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าสามารถย้ายสาขาเรียนได้ไหมคะเป็นนักศึกษา 2/64 ตอนนี้เรียนสาขาวิทยาการจั.....

 

การชำระเงิน

จ่ายค่าบำรุงรักษาได้ที่ไหนครับ

 

การโอนหน่วยกิตชุดวิชาสัมฤทธิบัตร

ขั้นตอนการโอนหน่อยกิตจากสัมฤทธิบัตร เข้าโครงสร้างหลักสูตร ป.ตรี มีอะไรบ้างใช้เวลานานเท่าไห.....

 

อยากทราบผลเกรดทั้งหมดค่ะ

ต้องการทราบผลเกรดทั้งหมดค่ะเพราะรอลงทะเบียนชุดวิชา21426อยู่ค่ะ
ต้องการทราบด่วนมากค่ะ.....

 

การสมัครงานราชการ โดยใช้วุฒิ ป.ตรี ที่สมัครเข้าเ

ผมสมัครเรียนโดยใช้ วุฒิ ป.ตรี ทำให้ใช้เวลา 2 ปี คราวนี้ถ้าไปสมัครราชการ ซึ่งระบุว่า รับ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ลาพักการศึกษา 2/64

ดิฉันนางสาวนารีรัตน์ ดาวสนั่นรหัส 1642282855 เรียนหลักสูตรประกาศนียวิชาชีพครูนะคะ 1ปีครึ่ง.....

 

หลักสูตรการศึกษา

วิชาที่ต้องเรียนตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่วิชาค่ะแล้วต้องลงวิชาอะไรบ้าง
จะได้วางแผนเรียนถ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

การเลือกวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน

รบกวนสอบถามดังนี้
-ต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหมดกี่วิชา
-แต่ละวิชาคืออะไรบ้าง

 

การลงทะเบียนเรียน

สวัสดีครับ กระผมได้พักการศึกษามาประมาณ 3 ปี ครับ เห็นทางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนแปลงหลักสู..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา 2/2564

ส่งกิจกรรมทางไปรษณีย์ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ส่งไป3วิชา ได้แก่ 10141 , 10121 และ 1015.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา