สอบถามเรื่อง หลักสูตรการเรียนครับ

ปกติแล้วผมจะเรียนตามหลักสูตรตามสาขาที่เขาลงไว้ให้ดูในหัวข้อ 'แนวทางการจัดโปรแกรมการศึก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 พฤษภาคม>

 

อยากทราบรหัสหลักสูตรหรือเช็คได้ที่ไหน

ต้องการเช็ครหัสหลักสูตร ใช้วุฒิปวส.บัญชี แต่ตอนสมัครไม่แน่ใจว่าได้ลงรหัสไหนไปคะ ความเป็นจร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบีเรียน ผิดหรือเปล่า

คือตัวเองกำลังเรียนวิชา33422 แต่พอมาดูโครงสร้าง ไม่เห็นมีต้องทำอย่างไรคะ รหัส 6080019950 ป..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ขอสอบถามวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนค่ะ

สอบถามในฐานะ นักศึกษา ป ตรี นะคะ (แต่ใช้รหัสสัมฤทธิบัตร log in ค่ะ) พอดีลงเรียน นิติศาสตร์..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 พฤษภาคม>

 

เรียนศึกษาศาสตร์ มสธ เราสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพไห

เรียนศึกษาศาสตร์ มสธ เราสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพไหมครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 พฤษภาคม>

 

กลับมาลงทะเบียนใหม่ แต่วิชาที่จะลงทะเบียนจามหลักสู

ผมเป็นนักศึกษาเริ่มเรียนตอนปี 64 โดยเคยลงชุดวิชา การผลิตสัตว์/ การผลิตพืช และ ดิน น้ำ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 พฤษภาคม>

 

ป.โท สามารถลงเรียนเกินหลักสูตรได้หรือไม่

สวัสดีค่ะ

ปัจจุบันเป็นนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะ ตอนนี้ได้ลงทะเบีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 พฤษภาคม>

 

ใบ มสธ.9

ถ้าจะขอย้ายหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสาร 1 ปี ไปเป็นหลักสูตรปริญญาตรีนิเ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 เมษายน>

 

อยากทราบว่า หลักสูตรรหัส 6301B0120002 เป็นทาง "จิ

อยากทราบรายละเอียดการรับรองหลักสูตร ศศ.บ.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) ว่าในแต่ล..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 เมษายน>

 

สอบถามวิชาที่ต้องลงทะเบียน

สอบถาม วิชาที่เหลือค่ะ ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนวิชาเอกโอนวิชาที่สอบผ่าน เลยไม่แน่ใจว่าวิชาที่เ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา