การพัฒนาระบบการให้ข้อมูล

ทางมหาวิทยาลัยมีแผน หรือแนวทางที่จะพัฒนาระบบการให้ข้อมูลไหมคะ อยากให้พัฒนาค่ะ ใช้ยากมากๆ ห.....

 

สมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ไม่ได้

เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ บอกว่าไม่ใช่นักศึกษา

 

เรื่่องเรียนออนไลน์ 2/2564

ผมไม่แน่ใจว่า ได้ตอบรับหรือยัง ในการเข้าเรียนออนไลน์
ขอคำอธิบายให้หน่อยครับ
ขอ.....

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย งานรับพระ

เรียนแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับกำหนดการเข้าฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อยากขอให้ท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 พฤษภาคม>

 

ขอทราบผลการเรียนทั้งหมด

ผมเข้าไปดูผลการเรียนทั้งหมดเพื่อจะได้ส่งเอกสารยืนยันและยื่นเอกสารสำเร็จการศึกษา แต่เข้าดูไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

ขอคำแนะนำเรื่องที่จอดรถในวันพระราชทานปริญญาฯ ค่ะ

ไม่ทราบว่า สามารถนำรถเข้าไปจอดใน มสธ ในวันพระราชทานปริญญาฯ ได้หรือไม่ค่ะ
หรือแนะนำใส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนล่าช้าทำให้ทำงานใน dlp4ไม่ทัน

สวัสดีครับในเทอม2/64 ผมลงเรียน การเขียนภาษาอังกฤษ1 กับ การอ่านภาษาอังกฤษ1 ซึ่งลงทะเบียนปลา.....

 

การบริหารจัดการในการซื้่อสิ่งของพระราชทานปริญญาบัต

ขอเสนอแนะให้ สมาคม บริหารจัดการให้เป็นระบบ ควรแยกห้องให้ นศ ที่ต้องลองชุด ลองครุย ลองรองเท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 พฤษภาคม>

 

สอบถามข้อมูลผลการเรียนสะสม

เนื่องจากในเว็บไซต์Regis STOU
ในช่องผลการเรียนสะสม ตรงช่องชุดวิชา
และช่องหน่วย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

พระราชทานปริญญาบัตร

ผมจบรุ่นที่37
ขอจองห้องพักภายในมหาวิทยาลัยได้มั้ยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา