การสมัครเป็นนักศึกษาเทอม 1/2566

ข้าพเจ้าสอบผ่านครบทุกชุดวิชาในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคเรียนที่ 1/2565 และได้ยื่นเ.....

 

สมัครนักศึกษาใหม่ 2566

ขณะนี้เป็นนักศึกษาอยู่ ซึ่งคาดว่าจะจบในภาค 2/65 นี้ จะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

การรับสมัคร

1/66 คู่มือการรับสมัครจะมีให้ดูแบบออนไลน์ได้วันไหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

ตามเอกสารโครงการสัมฤทธิ์บัตร

ลงทะเบียนสัมฤทธิ์บัตรไปแล้ว แต่เอกสาร บัตรประจำตัว และ รหัสนักศึกษาโครงการสัมฤทธิ์ยังไม่มา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

สัมฤทธิบัตร

สอบถามสถานะลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 123 รหัสรุ่น653 ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 มีนาคม>

 

สอบถามสถานะการลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิบัตร

สอบถามสถานะการลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิบัตร เลขประจำตัวประชาชน 1809900291868 รุ่นที่ 122 รหั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

สอบถามสถานะการลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิบัตร

สอบถามสถานะการลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิบัตร เลขประจำตัวประชาชน 1809900291868 รุ่นที่ 122 รหั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

การลงทะเบียน สัมฤทธิบัตร์

เนื่องจากดิฉันได้มีการชำระเงินในการลง สฤ.รุ่น 121/652 จากการตรวจสอบ จนท.แนะนำให้ลงทะเบียน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

สอบถามสถานะสมัครสัมฤทธิบัตร

สอบถามสถานะการสมัครสัมฤทธิบัตร รุ่น122 รหัส653 ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

ติดตามผลการสมัครเป็นนักศึกษา

ผมได้สมัครเป็นนักศึกษา ใบสมัครเลขที่ ENBC652002333 แบบออนไลน์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และได้ชำร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ