สอบถามโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ รุ่น 119

ผม นายสาริน สาหะ รหัส ประชาชน 3940700303665 ขอสอบถามครับ (1) ผมได้สมัครโครงการสัมฤทธ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

หลักสูตร

เคยใช้วุฒิม.6 สมัครเรียนไว้แล้วไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 2 ตอนนี้เรียนจบ ป.ตรีแล้ว สามารถ.....

 

ลงสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร 118

ลงสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร 118 ไว้อะครับ แล้วอยากลงทะเบียนสอบออนไลน์ ซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนใ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 27 เมษายน>

 

สอบถามการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร

ข้าพเจ้า นางสาวจันทนี แม้นจิตร
รหัสนักศึกษา 6315000593
ได้ลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร.....

 

สนใจสมัครเรียนในสาขาวิชาใหม่ เทอมนี้

คือตอนนี้ผมสามารถ สมัครเรียน เป็นนักศึกษาใหม่ ในสาขาวิชาใหม่ได้ยังครับ คือ วิทยาการคอมพิวเ.....

 

บัตรนศหมดอายุ

ผมทำการยื่นคำร้องขอทำบัตร นศ แต่ยังไมได้ชำระเงินจึงจะขอใช้เงินที่ยังค้างอยู่กับมหาลัย 200.....

 

ลาออกเพื่อจะสมัครเรียนใหม่

1.สามารถเขียนคำร้องลาออก มสธ 20 และจัดส่งทางอีเมลได้ไหมครับ
2.เมื่อลาออกแล้วสมัครใหม.....

 

ต้องการสมัครเรียนใหม่ครับ

เนื่องจาก ผมพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว
อยากจะสมัครเรียนใหม่ในสาขาวิชาเดิม
จะขอยื่นลาอ.....

 

การโอนชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี

ตอนนี้ผมศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีเอกสาขาวิชาการแนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยาใกล้สำเร็จการ.....

 

รหัสนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 118

สอบถาม รหัสประจำตัว นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 118

ตรวจสอบสถานะการส่งเอก.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา