การขอเงินคืน

พอดีว่าดูหลักสูตรเก่าแล้วคิดว่าเหลือแค่วิชาเดียวเลยลงทะเบียนสอบวิชาชีพไปแต่หลักสูตรใหม่ยัง.....

 

ต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาไหนคะ

จากการประกาศผลสอบซ่อม 2/63 ออก ดิฉันสอบไม่ผ่านค่ะ ซึ่งเป็นวิชา32443ตัวสุดท้าย ต้องการจะลงท.....

 

การสอบ

อยากสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนค่ะ พอดี 1/2564 ไม่ได้สอบ และลงสอบซ่อมด้วย พอดีจะลงสอบ 2/.....

 

ถอนชุดวิชา

อ่านแนวทางการถอนชุดวิชาแล้ว ทราบว่า ต้องถอนภายใน 30 วันตั้งทราบผลลงทะเบียน
หากต้องก.....

 

ลงทะเบียน

ดิฉันรหัสนักศึกษา6020033657
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบว่าลงทะเบียนครบตามหลักสูตรหรือยัง.....

 

ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณราบรื่น รหัสนักศึกษา 5930060776 อยากจะสอบถามการลงทะเบียนเพิ่มชุ.....

 

ลงทะเบียนเรียน 2/2564

รหัส 5930058481 นายปรีชา อ่ำแก้ว สอบถามการลงทะเบียนเรียน 2/2564 สามารถ ลงได้ถึงวันที่เท่า.....

 

ค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียนสามารถจ่ายที่เคาเตอร์เซเว่นได้หรือได้
ต้องทำอย่างไร

 

ข้อมูล วันเดือนปีเกิด ไม่ตรงครับ

แบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับ เหมือนทาง ม. จะบันทึกข้อมูลผิด ถ้าจะแก้ไขต้องทำยังไงครับ

 

การลงทะเบียน ปี 2/2564 และขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา

เนื่องจากต้องรอผลสอบซ่อม 2/2563 (วิชา 82429 80410) ซึ่งประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 23/5/65 และผ.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา