ขอค่าลงทะเบียนคืน

5870000980 ได้ลงทะเบียน71416ประสบการณ์วิชาชีพแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงอยากขอค่าลงทะเบียนคืน.....

 

วิชาเลือกเสรี

รบกวนสอบถามครับ ผมลงเรียนสาขา วิทยาการจัดการ ผมสามารถลงวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนครั้งแรก

ลงทะเบียนครั้งแรกไม่ซื้อหนังสือไม่ได้หรอคะ มีหนังสือจากพี่ชายอยู่แล้ว <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

การลงทะเบียน

ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2566 ไปแล้ว ผ่าแอปพลิเคชัน krungthai next แต่ระบบขึ้น..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

วิชาฝึกประสบการณ์ไม่ขึ้นในระบบ

เรียนหลักสูตรการจัดการ 14 ชุดวิชา สอบผ่านแล้ว 7 ชุดวิชา เหลืออีก 7 ค่ะ
เนื่องจากเทอม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 กุมภาพันธ์>

 

E - learning

เลือกแผน ก3 ค่ะ
1. 2/2566 เข้าเรียน e-learning ได้เมื่อไหร่คะ? เปิดเข้าไปอ่านวิชาที่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กุมภาพันธ์>

 

ต้องการลงทะเบียนภาค2/2566 ทันไหมค่ะ ถ้าลงออนไลน์ทั

ต้องการลงทะเบียนภาค 2/2566 ทันไหมคะ ถ้าลงออนไลน์ทันไหมคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนภาค 2/2566 ไว้ 3 วิชา แต่ในระบบมี 2 วิชา

กระผมนักศึกษารหัส 6440033717 ลงทะเบียนไว้ 3 วิชา แต่รหัสวิชา 41403 หายไป เลยเลือกแผนการเรี..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กุมภาพันธ์>

 

สอบถามเพิ่มเติมครับ กรณีชำระตามที่แจ้งแล้วกี่วันถึ

ดำเนินการตามนี้แล้วครับ
ชำระค่า ลาพักการศึกษา 3 เทอม 1/65 2/65 1/66 จำนวนเงิน 1500 (..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 กุมภาพันธ์>

 

สภานะภาพนักศึกษา

สวัสดีครับ ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ลาพัก หลายภาคการศีกษา อยากทราบว่าตอนนี้พ้นสภาพนักศ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 กุมภาพันธ์>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา