ลาออก

ต้องใช้เวลากี่วันถึงจะพ้นจากสภาพนักศึกษาแล้วไปสมัครที่อื่นได้คะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 มีนาคม>

 

ลาออก

ต้องใช้เวลากี่วันถึงจะพ้นจากสภาพนักศึกษาแล้วไปสมัครที่อื่นได้คะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 16 มีนาคม>

 

มสธ.26.1

มสธ.26.1 สามารถส่งแนบไปพร้อมกับ มสธ.9 ได้มั้ยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 มีนาคม>

 

การเปลี่ยนข้อมูล

สามารถแจ้งเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของ เบอร์โทรศัพท์ ได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

ผลการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่

นางปานิพรรณ ศิริมั่วรหัสนักศึกษา 6520004240ขอสอบถามผลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมโรงเรียน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มีนาคม>

 

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร รบกวนทางมหาลัยส่งมาที่
นางสาวสิรินยา ลานเหลือ ที..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 มีนาคม>

 

สอบถามการย้ายสาขาจากรัฐศาสตร์ไปเป็นสาขาการบัญชี

อยากทราบว่าอนุมัติการย้ายสาขาหรือยังคะ ขอบคุณค่ะ ลงทะเบียนปี1/66 ได้ช่วงไหนคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 มีนาคม>

 

ต้องการย้ายสาขาวิชาจากเศรษฐศาสตร์ไปนิติศาสตร์

ขอสอบถามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 13 มีนาคม>

 

ุ่ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กระผม นาย ชยากร ประทุมชัย รหัสนักศึกษา 6596010295 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนที่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มีนาคม>

 

หากมีการย้ายสาขาวิชา จะมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมหร

หากมีการย้ายสาขาวิชา จะมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมหรือไม่คะ ? <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ