ตรวจเช็คผลสอบ stou-ept

ผลสอบ stou-ept ของรหัสนักศึกษา
6330045102 กับ 6030069865 เข้าในระบบทะเบียนและวัดผลหร.....

 

ผลสอบรอบสอบทดแทน2/65

ขอสอบถามค่ะว่าผลสอบทดแทนที่สอบไปเมื่อวันที่24ก.ย.66 จะประกาศช่วงวันที่เท่าไรคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 กันยายน>

 

ผลสอบทดแทน

ไม่ทราบว่าผลสอบทดแทนเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าจะประกาศผลสอบประมาณว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กันยายน>

 

คำถาม

ลงทะเบียนภาคพิเศษ3/65แต่ไม่ได้ไปสอบด้วยเหตุผลจำเป็นจะมีผลเป็นอย่างไรครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 กันยายน>

 

ผลสอบหายไป 1 ชุดวิชาคะ

ผลสอบหายไป 1 ชุดวิชา คือชุดวิชา 51108 มโนมติทฤษฎีการพยาบาลและกระบวนการพยาบาลคะ สอบผ่านแล้ว..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 กันยายน>

 

ผลสอบ

สอบภาคเรียนที่ 2/65 ไปทั้งหมด 3 วิชา แต่ผลสอบออกแค่ 2 วิชา เหลืออีก1 วิชายังไม่ออกเลยค่ะ ไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 กันยายน>

 

ผลสอบ 2/65

รบกวนช่วยตรวจสอบผลการสอบ 2/65 รายวิชา 33442 และ 33208 (ก2) ไม่พบผลการสอบค่ะ โดยได้เข้าสอบไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

เกรดบางวิชาไม่ขึ้นใน Stou และ Sisa

อยากสอบถามเกรดได้ออกครบหมดทุกตัวแล้ว แต่ทำไมใน Stou กับ Sisa เกรดขึ้นไม่ครบ ขึ้นแต่วิชาประ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

ผลสอบดูไมได้

ผลสอบดูไม่ได้ค่ะไม่ขึ้น เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

 

ผลสอบ

มีผลการสอบ 1 วิชาที่มีขีด(-) ไม่ทราบว่าผลสอบยังไม่ออกหรือสอบไม่ผ่านครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา