ตรวจสอบผลการโอนและเทียบแทนรายวิชา

ขอทราบผลการโอนชุดวิชาจากโครงการสัมฤทธิบัตร และโอนเทียบแทนรายวิชา รวมจำนวน 2 วิชา
ของ.....

 

ลงเรียนก.2

ลงเรียนก.2แต่มาเรียนสอนเสริมไม่ครบเพียงมาเรียนครั้งที่สองหากสอบไม่ผ่าน ลงสอบซ่อมจะมีเกณฑ์..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 กรกฎาคม>

 

ผลสอบสัมฤทธิบัตร

ครับ ผมสามารถเช็คคำตอบเรื่องผลสอบรายวิชา 12407 ที่ยังไม่ประกาศได้จากช่องทางไหนได้บ้างครับ ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 มิถุนายน>

 

ผลสอบสัมฤทธิบัตร

ผมลงสอบสัมฤทธิบัตร2วิชา คือ
10210 ประวัติศาสตร์ไทย
12407 แนวคิดไทย
เป็น..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

 

สอบถามเรื่องการสอบซ่อม 1/66

ผลสอบ U* เราต้องลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมคะ แต่เราไว้ค่อยลงเมื่อพร้อมหรือต้องลงในภาคเรียนถัดไปหร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 14 มิถุนายน>

 

ผลสอบซ่อมNAหมายถึงอะไรค่ะ

ผลสอบซ่อมNaหมายถึงอะไรค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 มิถุนายน>

 

ติด i

พอดีติด I เพราะ ไม่ได้ทำกิจกรรม เสริมครับ แต่สอบปกติครับ ต้องแก้ยังไงบ้างครับ

 

ผลการสอบ

ผลการสอบซ่อม ปีการศึกษา 1/66 ออกวันไหน ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

 

รอผลสอบ 1/2566

ผลสอบ1/2566 ยังไม่ออกเป็นเพราะอะไร ลงทะเบียน 2/2566 ไปแล้ว
จะต้องดำเนินการอย่างไรต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 เมษายน>

 

ตรวจสอบผลการสอบ

สวัสดีค่ะ ได้ตรวจสอบผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 124 รหัส 9661000951 แต่ตรวจสอบไม่พบข้อ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา