การส่งเอกสารประกอบการเรียน

รบกวนตรวจสอบการจัดส่งหนังสือเรียนว่าจัดส่งมายังที่อยู่ที่แจ้งไว้หรือยังคะของ
พิไลวรร.....

 

จะส่งกิจกรรมส่งไม่ได้

ส่งกิจกรรมไม่ได้

 

ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

เนื่องจากบัตรนักศึกษาเดิมหาย ได้ทำบัตรใหม่ที่มหาวิทยาลัย แต่ยังไ่ด้รับบัตรนักศึกษา อยากทรา.....

 

สอบถามการเปลี่ยนที่อยู่ค่ะ

การเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

 

แจ้งย้ายที่อยู่ครับ

แจ้งย้ายที่อยู่ตรงนี้ได้ไหมครับ?
ถ้าได้ขอความกรุณาจัดส่งเอกสาร
มาที่ นายธรรศ ย.....

 

ขอสิทธิ์อ่าน Ebook

ขอสิทธิ์อ่าน Ebook ภาคการศึกษา 2/2564
รหัสวิชา 32493, 32474, 32452 ค่ะ

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

กิจกรรมประจำชุดวิชา13313ของผม มสธ ได้รับยังครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

สอบถามการรับกิจกรรมประจำชุดวิชา

ขอสอบถามว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารประจำชุดวิชา 10202 แล้วหรือยังค่ะ เนื่องจากส่งกิจกรรม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ได้ส่ง กิจกรรมประจำชุดวิชาไป เมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2565 ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับเข้าระบบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ยังไม่ได้คู่มือนักศึกษาและบัตรนักศึกษาปี2564

ยังไม่ได้คู่มือนักศึกษาและบัตรประจำตัวนักศึกษาปี2564 ได้รับข้อความจากมสธวันที่28 กย2564ว่า..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา