ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ปวช.หรือ ม.6

   ด้วยสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ดังรายละเอียดการรับสมัครต่อไป...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบกลางภาค 2/2565

   ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565 สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (แผน ก3) คลิกที...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบซ่อมภาค 1/2565

   ในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (แผน ก1 ก2 และ ก3) ...........

 

มสธ.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดยนักศึกษาเรียนได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน กำลังเปิดรั...........

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ

   สำนักทะเบียนและวัดผลมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คลิกที่นี่เพื่...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบปลายภาค ก1 ก2 และ ก3 ภาค 1/2565

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (แผน ก1 ก2 และ ก3) คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่...........

 

สำนักทะเบียนฯกำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

    Download ประกาศรับสมัครคลิกที่ link นี้ ด้วยสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างลูกจ้างเ...........

 

คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2564

   นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2564 สามารถดูรายละเอียดและคำชี้แจงได้ที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโป...........

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา