การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1/2565

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถลงทะเบียนได้หรือยังครับ ถ้.....

 

การย้ายสนามสอบ

ต้องการย้ายสนานสอบต้องทำอย่างไรบ้าง

 

เทียบโอนรายวิชา

สอบผ่านวิชา 24401-จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา มาแล้ว

 

ลงทะเบียนเกินไป1ชุดวิชาตอนต้นๆการสมัครใช้เป็นวิชาเ

ลงทะเบียนเกินโครงสร้างหลักสูตรไป1ชุดวิชาตอนลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกอยากทราบว่าใช้เป็นวิชาเส.....

 

ขอใบรายละเอียดรายวิชา

หากต้องขอใบคำอธิบายชุดวิชา สอบผ่านไปทั้งหมด 8 วิชา ในใบ 30/2 แจ้งว่าค่าธรรมเนียมฉบับละ 70.....

 

ขอใบรายละเอียดรายวิชา ปพ.1

หากต้องการขอใบรายละเอียดวิชา ใบ ปพ.1 เพื่อนำไปเทียบโอนรายวิชา ไปอีกมหาลัยนึง อยากทราบว่าต้.....

 

ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา

อยากสอบถามว่าปัจจุบันมีสถานะเป็นนักศึกษาปริญาตรี ของ มสธ. แล้ว สามารถสมัครป็นนักศึกษาในร.....

 

ชำระค่าโอนชุดวิชา

สวัสดีค่ะอยากสอบถามการชำระค่าโอนชุดวิชา สามารถชำระที่ 7-11 ได้ไหมค่ะจะต้องทำอย่างไรค่ะ

 

ลงทะเบียน

วิชา54118ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่เปิดในเทอม1/2565 ต้องเข้าไปเรียนที่มหาลัยไหมคพ??? ขอบคุณ.....

 

การลงทะเบียน

ขออนุญาตสอบถามค่ะ วิชา 54118ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปี1/2565 ต้องเข้ามหาวิทยาลัยไหมคะปีนี้

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ