การสมัครเรียน 2/2564

ผมส่ง มสธ.10ไปตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อขอจบในปี 2/2563 ผมอยากทราบว่าผมพ้นจากสถานะนักศึ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 10 มีนาคม>

 

การเปิดรับสมัครนักศึกษา

อยากทราบว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อีกเดือนไหนคับในปี2564 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 09 ตุลาคม>

 

ต้องการเปลี่ยนคณะใหม่ ไม่ได้ต่อสถานภาพตั้งแต่ปี60ค

ผมไม่ได้ต่อสถานภาพตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบัน หากต้องการกลับมาเรียนใหม่ ควรสมัครใหม่ ต้องลาออ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 26 กุมภาพันธ์>

 

ต้องการสมัครเรียนต่อ

เห็นในระบบขึ้นสำเร็จการศึกษาแล้ว หากต้องการเรียนต่อหลักสูตรป.ตรี สามารถทำได้เลยมั้ยคะ และถ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 15 ธันวาคม>

 

เนื่องจาหมดอายุการเป็นนักศึกษา

ผมสามารถสมัครใหม่และโอนวิชาที่ลงทะเบียนและสอบผ่านแล้วได้ไหมครับต้องทำเรื่องไม่เกินวันที่เท..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 04 ธันวาคม>

 

การรับนักศึกษาใหม่

พอดีเพื่อนอยากจะไปสมัครเรียน เลยอยากจะสอบถามว่า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อีกทีช่วงไหนคะ หรื..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 03 ธันวาคม>

 

การสมัครเรียนโดยเอาวุฒิป.ตรีของการจัดการ

ขอรบกวนสอบถามค่ะ ถ้าดิฉันเอาวุฒิปริญญาตรีของเอกการจัดการทั้วไป หรือเอกการตลาดมาสมัครป.ตรีใ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 04 ธันวาคม>

 

อยากทราบว่า รหัสนักศึกษ 5930093348 นายธนานันต์ เง

ผมต้องการสอบถามจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ อยากทราบว่า รหัสนักศึกษา 5930030048 นายธนานันต์ เงิ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 18 พฤศจิกายน>

 

สมัครเรียนนักศึกษาใหม่

ไม่ทราบว่าตอนนี้ ยังสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคต้น/2563 ยังทันมั้ยคะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 14 ตุลาคม>

 

การสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี กรณีที่สอบผ่านทุกวิชาในหลักสูตรแต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอจบการศึกษา สามารถ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 03 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา