การลงทะเบียนวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

ลงทะเบียนออนไลน์ไม่สามารถเลือกวิชาที่มีฝึกปฏิบัติได้
อยากทราบว่าวิชาฝึกปฏิบัติต้องลง..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 กุมภาพันธ์>

 

สอบไม่ผ่านทฤษฎี แต่ผ่านปฏิบัติ

อยากจะสอบถามว่า
ในภาควิชา 16455 รณรงค์และผลิตงานโฆษณา ดิฉันได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแต่ส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 กุมภาพันธ์>

 

ลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชา 52402 กับชุดวิชา 52405 สามารถลงทะเบียนพร้อมกันได้หรือไม่ ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ค..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มกราคม>

 

การลงทะเบียน

ถ้าเทอม 2/2565 ไม่มึชุดวิชาให้ลงเนื่องจาก ได้ลงไว้ในสัมฤทธิบัติรุ่น 121 อยากทราบว่าลงชุดวิ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 พฤศจิกายน>

 

สอบถามเรื่องวิชา14214ที่ไม่ได้เปิดสอนในภาคพิเศษ

ทางมหาลัยแจ้งมาว่าวิชา14214ที่ลงไปในภาคพิเศษนั้นไม่ได้เปิดสอนในภานั้นๆวงเงินที่เหลือประมาณ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 พฤศจิกายน>

 

การลงทะเบียนวิชา 54113

ปีการศึกษาที่ 1/2565 นี้ ผมเหลือรหัสการเรียน คือ 54111,54112,54113,54114 ภาคเรียนนี้ผมน่าจ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 กรกฎาคม>

 

ต่อสถานภาพนักศึกษา​

ผมจะขอต่อสถานภาพ​นักศึกษา​เพื่อลงทะเบียน​เรียนชุดวิชา​ 99421​ ชุดสุดท้าย​จะต้อง​ทำอย่างไร​..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียนสอบซ่อม

ลงทะเบียนสอบซ่อม 1/64 ไม่ทราบว่าเข้าระบบหรือยังคะ 6450006124 รัตนา <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 05 เมษายน>

 

สอบถามข้อมูลวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะคืออะไ

ข้อรายละเอียดวิธีต้องไปเข้าอบรมหรือทำรายงานส่งครับหรือต้องทำอย่างไร <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 12 มกราคม>

 

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศ

สวัสดีค่ะ ขออนุญาตสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2/64
สมัครเรียนสาขาวิท..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 02 พฤศจิกายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ