โอนหน่วยกิตจากโครงการสัมฤทธิบัตร

ในคู่มือการโอนหน่วยกิตมีข้อควรระวังว่า "ควรโอนให้แล้วเสร็จก่อน ภาคการศึกษาที่จะลงทะเบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

การลงวิชาประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มวิชาเฉพาะไม่ตรง จะต

ดิฉันลงทะเบียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพรหัส 99409 ไป เบื้องต้นตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิ์เข้ารับ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 2/64

ดิฉันได้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เทอม 2/64 ไป แต่ใน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 14/2/2565 ดิฉันได้ลงทะเบียนลาพักการศึกษา 1/2564
เนื่องจากลงทะเบียนไม่ทัน..... <ตอบโดยสุจิตรา...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

 

ตรวจสอบการลงทะเบียน เทอม 2/2564

สวัสดีครับ กระผม นายภานุพันธ์ มั่นเตี้ย รหัสนักศึกษา 6180022151
ได้ทำการลงทะเบียนเรี..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

ระห้ส นศ.6330045474 ลงทะเบียนภาค2/64 ชุดวิชา ประสบ

มสธ.รับลงทะเบียนหรือยัง(ลงเพิ่ม/ภายในกำหนด ทางช่องทาง ธ.ออมสิน สาขาลำไทร จ.ปทุมธานี <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 29 เมษายน>

 

ระห้ส นศ.6330045474 ลงทะเบียนภาค2/64 ชุดวิชา ประสบ

มสธ.รับลงทะเบียนหรือยัง(ลงเพิ่ม/ภายในกำหนด ทางช่องทาง ธ.ออมสิน วาขาลำไทร จ.ปทุมธานี <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 29 เมษายน>

 

สอบถาม ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ

อาจารย์ครับ อยากขออนุญาตสอบถามครับ ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ 13401 ผมเพิ่งได้หนังสือ ที่ผ่..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 เมษายน>

 

ลงทะเบียนเรียน

ตอนนี้ถ้าลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ภาค2/2564 ทันไหมคะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 เมษายน>

 

บข

มส <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 29 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา