ผลการลงทะเบียน 2/65 ไม่ขึ้นครับ

ลงทะเบียนเรียน 2/65 ผ่านไปรษณีย์ และชำระเงิน เมื่อวันที่ 2/2/2023 จำนวน 1 วิชา ตอนนี้ตรวจส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 มีนาคม>

 

ดารสอบ

ได้เข้าในระบบแล้ว มีการแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษา ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

ดารสอบ

ได้เข้าในระบบแล้ว มีการแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษา ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 21 มีนาคม>

 

ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา

เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 2 วิชา และชำระค่าบำรุงเรียบร้อย และต้องการเพิ่มชุดวิชา 33207 ไปชำร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

ชี้แจงรายละเอียดลงทะเบียนสอบซ่อม

ดิฉันได้ลงทะเบียนสอบซ่อม 3ชุดวิชา ดังนี้ 1.32304 2.33303 3.33309 ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

การลงทะเบียน

ลงทะเบียน วิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษาเมื่อวันที่ 28 ก.พ 2566 เข้าไปเลือกแผนแต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

เลือกแผนการศึกษา

ดิฉันได้รับแจ้งจากการลงทะเบียนว่าให้ชำระ่าวัสดุเพิ่ม ดิฉันจึงเพิ่งจ่ายเงินไปอีก2วิชา

 

ภาคการเรียน 2/2565 เลือกแผน ก2

สอบถามการเลือกแผน ก2 ช่องทางการเข้า e-book เข้าทางไหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

การลงทะเบียน

ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคเเรียนที่ 1/2565 วิชา 13414 , 13201 เมื่อวันที่ 6 ก.พ 66 และ ได้..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

ลงทะเบียนซ้ำ

กรณีลงทะเบียนวิชา 41341 สัมฤทธิ์ 121 ซื้อวัสดุการศึกษาไปแล้ว ถ้าจะลงทะเบียนวิชา 41341 ซ้ำต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ