วิชาเสรี ภาค 1/2565

ตั้งใจจะลงวิชาเสรีสามารถลงได้หรือไม่คะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

การลงทะเบียนเรียน

ขออนุญาตสอบครับ การเปิดลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1/65 จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่เท่าไรครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ชี้แจงไม่ซื้อวัสดุการศึกษา

เนื่องจากได้เคยลงทะเบียนเรียนวิชา 32208 ในโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่113(632) เลขประจำตัว 96..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียน 2/64

ลงทะเบียน2/64 จ่ายเงินแล้ว ยังตรวจสอบไม่ได้ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

การเลือกแผนการเรียน

กดจุดวงกลมสีดำหน้า แผนการเรียน ก2 ไม่ได้ค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

การลงทะเบียนเรียน 3/2564

ขอข้อมูลการลงทะเบียน 3/2564
มีวิชาลงได้บ้างครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

รบกวนสอบถามค่ะ พอดี 2/64 ดิฉันไม่มีวิชาลงทะเบียนเรียนได้ เลยไม่ได้ลงทะเบียน เเล้วถ้า 1/65 ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน 1/2565

ยากทราบว่าทางมหาลัย เปิดให้ลงทะเบียน ภาค 1/2565 แล้วหรือยังค่ะ ถ้าทางมหาลัยเปิดให้ลงทะเบีย..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 พฤษภาคม>

 

จ่ายเงินลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีให้เรียน

สวัสดีครับ ผมลงทะเบียนวิชา 14111 ในภาคเรียนนี้ไป จ่ายเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส แต่ยังไม่มีใ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 11 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนไป2วิชา ขึ้นวิชาเดียว หนังสือก็ส่งวิชาเดียวคืออะไรคะ <ตอบโดยสุจิตรา...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา