การส่งใบคำร้องค่ะ

แบบฟอร์มต่างๆสามารถส่งได้ทางอีเมลล์หรือเปล่าคะ หรือต้องปริ้นเป็นเอกสารแล้วส่งจดหมายให้ทางม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ลาพักการศึกษา

หากไม่พร้อมในการศึกษา 1/2565 ต้องปฏิบัติอย่างไรและเมื่อไหร่ครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

เช็คสถานะการลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2564

ได้ทำการลงทะเบียนเรียนไปเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 และจ่ายเงินที่เค้าเตอร์ธนาคารออมสินเมื่อวัน..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ลาพัก

ลาพักการศึกษา 1/2564 ชำระไปแล้วนะคะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ขอทราบเรื่องการรักษาสถานภาพนักศึกษาหน่อยค่ะ

คือจ่ายเงินค่าเทอมไปเมื่อ 16 มีนาคมแต่ไม่ได้รับหนังสือ

มหาลัยบอกว่านั่นคือจ่า..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 19 พฤษภาคม>

 

ผมลาพักการศึกษาภาค 2/64 ตรวจสอบสถานะได้ที่ไหน แล

ตามหัวข้อเลยครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

ชำระลงทะเบียนเรียนเกินปีการศึกษา1/64

เนื่องจากมสธ.แจ้งว่ามีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนในปี1/64เกินจำนวน500บาท และได้มีการโทรแจ้งทา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 06 พฤษภาคม>

 

การลงทะเบียน ลาพัก 1/64

ไม่ได้ลงทะเบียนลาพัก 1/64 ค่ะ แต่ลงทะเบียน 2/64 ไปแล้ว (เช็คในระบบไม่ขึ้นการลงทะเบียนของ2..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 เมษายน>

 

ค่าบำรุงลาพักการศึกษา

หากต้องลาพักการศึกษา ของเทอม 1/64 และ 2/64 จะต้องเสียค่าบำรุงลาพักการศึกษา เป็นจำนวนเงินเท..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 เมษายน>

 

การลงทะเบียนเรียน 2/64

อยากทราบว่ายังสามารถลงทะเบียน 2/64 ได้หรือไม่คะ
<ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 26 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา